Heikki Poroila
  Yhtenäistetty Arvo Pärt
 
 
 
 
 
Päivitetty 15.8.2003
Teosten yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluettelo
Aloitussivu
Pääluettelo
Hakemisto
Yhdistyksen sivujen aloitussivulle Nettijulkaisujen aloitussivulle Uudelleenjulkaisujen aloitussivulle
  Esipuhe
 
 
Vuonna 1935 Viron Paidessa syntynyt Arvo Pärt on levytetyimpiä nykysäveltäjiä koko maailmassa. Saksassa vuodesta 1980 asuneen säveltäjän tuotanto on kuitenkin varsin huonosti tutkittu ja dokumentoitu. Laajimmatkin internetissä olevat listaukset jättävät yleensä huomiotta Virossa syntyneet lastenlaulut, elokuvamusiikin ja eräät muut satunnaisemmat teokset. Valtaosa teosluetteloista jättävät mainitsematta myös ne lukuisat teokset, jotka Pärt itse on vetänyt pois käytöstä.
 
Ohjeluettelo perustuukin suhteellisen laajaan salapoliisityöhön, jonka kuluessa olen pyrkinyt jäljittämään paitsi itse teoksia, myös niiden syntyvuosia ja nimekkeitä. Lähteinä olen käyttänyt harvojen kirjallisten lähteiden lisäksi äänitteiden liitteitä, lukuisia internetissä olevia listauksia sekä Viron kansalliskirjaston kokoelmatietoja. Tässä yhteydessä on todettava, ettei myöskään Virossa näytä olevan koottuna luotettavaa teosluetteloa, vaikka Pärt on eittämättä maan kansainvälisesti tunnetuin säveltäjä.
 
Pulmia riittää siis keskimääräistä enemmän. Seuraavassa yhteenvedossa olen kuvannut niistä keskeisiä.
 
Sävellys- tai sovitusvuosista on liikkeellä runsaasti ristiriitaista tietoa, jota ei yleensä ole millään tavalla dokumentoitu. Olen koettanut haarukoida vaihtoehdoista todennäköisimmin luotettavat, mutta kovin suurta varmuutta en ole yleensä löytänyt. Tärkeänä syynä sekaville ajoitustiedoille on säveltäjän itsensä taipumus muokata sävellyksiään uudestaan ja uudestaan eri kokoonpanoille. Koska näitä versioita ei ole missään dokumentointu perusteellisesti, ohjeluettelossa esitetyt tiedot saattavat olla puutteellisia tai vääriäkin.
 
Pärt harrasti opusnumeroita 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa, mutta lopetti niiden käytön ilmeisesti kokonaan vuoden 1964 jälkeen. Koska numerot kattavat vain pienen osan varhaistuotannosta, niillä ei ole laajempaa merkitystä. Olen kuitenkin jättänyt ne tunnetuissa tapauksissa nimekkeisiin, kuten on tehty myös Viron kansalliskirjaston luetteloissa.
 
Sovituksen ja version erottaminen toisistaan on Pärtin kohdalla usein vaikeata tai mahdotonta. Joistakin uudistetuista versioista tiedetään, että ne poikkeavat selvästi alkuperäisestä, joidenkin kohdalla mitään tarkempaa tietoa eroavaisuuksista ei ole, ellei kyseessä sitten ole kokonaan uusi esityskokoonpano. Olen lähtenyt siitä, että uudet esityskokoonpanot merkitään sovituksina, vaikka kyseessä olisi myös musiikillisesti uudistettu versio. Jos tarkempaa tietoa uudistetun version eroista ei ole, olen suositellut vuosiluvun käyttöä erottavana tekijänä. Jos taas säveltäjä on antanut uudistetulle versiolle alkuperäisestä poikkeavan nimen, olen käsitellyt versiota itsenäisenä teoksena.
 
Teosten nimien kieliasu on valittu karkeasti ottaen siten, että ennen vuotta 1980 sävelletyt teokset, joilla on vironkielinen nimi, on standardoitu sen mukaisesti (poikkeuksena Cantus Benjamin Brittenin kuoleman johdosta, joka on vakiintunut englanninkielisessä muodossaan). Vuoden 1980 jälkeen sävelletyillä teoksilla on yleensä jonkin valtakielen mukainen nimi, joka myös vastaa sävellyksen tekstin kieltä. Monissa äänitejulkaisuissa esiintyviä Viron-kauden sävellysten englannin- ja saksankielisiä nimiä en ole valinnut, vaikka ne monessa tapauksessa tuntuvat melko vakiintuneilta (esim. Spiegel im Spiegel).
 
Tämän ohjeluettelon viimeistelyn yhteydessä olen joidenkin nimekkeiden kohdalla päätynyt eri ratkaisuun kuin teoksessa Yhtenäistetyt suosikkisävellykset. Toivon, että näissä tapauksissa noudatetaan tätä tuoreempaa ohjetta ja tehdään sitä koskeva korjaus omaan painettuun luetteloon. Nämä poikkeukset on merkitty ohjeluetteloon.
 
Ohjeluettelo sisältää käytännöllisesti katsoen kaikki Arvo Pärtin sävellykset vuoteen 2002 asti. Sekä vanhimpien että uusimpien sävellysten kohdalla voi silti olla puutteita (mm. opusnumeroitujen teosten luettelosta puuttuvat opukset 8 ja 9). Uskonkin, että tätä ohjeluetteloa joudutaan monilta osiltaan tarkentamaan, kun dokumentoitua tietoa kertyy lisää. Olen kiitollinen kaikista kommenteista, korjauksista ja lisäyksistä.
 
Tämä verkkomuotoinen ohjeluettelo noudattaa muilta osin perinteisiä ratkaisuja.
 
Helsingin Viikissä elokuussa 2003
 
Heikki Poroila
 
© Heikki Poroila 2003 (Käyttöoikeuksien osalta katso uudelleenjulkaisujen aloitussivulle)