Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry
c/o Jaakko Tuohiniemi
Helsingin yliopiston pääkirjasto, PL 53
00014 Helsingin yliopisto
musakir@kaapeli.fi
 
Päivitetty 15.8.2012
 
Esa Lilja
Theory and analysis of
classic heavy metal.
Get your copy from Harrassowitz
HARR ID 095028481 or Dawson Books or F. Delbanco or Littrade Literaturservice or Scanvik.
For private customers: please write to 
finland@iaml.info
  • Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry on aatteellinen järjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisten musiikkikirjastojen toimintaa ja niiden tarjoamia palveluja.
  • Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosittain valittava hallitus. Yhdistyksen käytännön toiminnasta saa lisätietoja toimintakertomuksista.
  • Yhdistys järjestää kokouksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä kansainvälisiin musiikkikirjastojärjestöihin sekä ottaa kantaa musiikkikirjastoalan kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Virallinen tarkoituspykälä löytyy yhdistyksen säännöistä. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset ja yhteisöt. Jäsenmaksut ovat 35 euroa (yksityiset) ja 60 euroa (yhteisöt).
  • Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa PDF-muodossa ilmestyvää musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisua Intervalli. Yhdistyksen muu julkaisutoiminta tapahtuu oman julkaisusarjan puitteissa. Osa julkaisuista on verkkojulkaisuja. Yhdistyksen jäsenet saavat jäsenmaksunsa vastineena kansainvälisen Fontes artis musicae -lehden.
  • Yhdistyksen edustajat osallistuvat kansainvälisen musiikkikirjastojen ja -arkistojen liiton (IAML - International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) toimintaan. IAML:nsähköinen E-Newsletter löytyy IAML kotisivulta.
  • Elokuussa 2007 järjestetyn pohjoismais-balttilaisen musiikkikirjastokokouksen viralliset sivut.
  • Suomalaisen Frank Zappa -keskustelulistan arkisto löytyy täältä.