Då jag arbetade med mina målningar inför slututställningen på Bildkonstakademin 1993 råkade jag samtidigt läsa en bok som kom att ha stor betydelse för mina arbeten.

Romanen var Aksel Sandemoses VARULVEN. Huvudpersonen, författaren Erling Vik beskriver ett tänkt landskap, hans eget sinnes landskap, en ö med skog och berg i ett hav, ett hemligt, privat ställe för enbart honom.

Jag insåg då jag läste detta att det beskriver något som jag försöker måla. Något som kanske kan liknas vid ett landskap, ett ställe.

I mina målningar syns en antydan till detta, t.ex. konturer av bergsmassiv. Färgerna jag använder ger också associationer till landskap: blått, grönt, brunt.

Men det jag målar är ju inte faktiska landskap, utan jag försöker snarare beskriva en stämning eller ett ljus, ett fragment av någonting som jag inte har ord för.

Då jag börjar på en målning utgår jag ofta från teckningar av benbitar jag har i ateljén. Teckningarna är min inspirationskälla. Efter hand tar färgerna och målningen över, och bestämmer hur målningen ser ut.

Jag njuter av att under måleriprocessen sugas in i och nästan fysiskt kunna gå in i mina målningar.

Helsingfors 10.3.1997

Lotta Kjellberg


HEMGalleri

© Lotta Kjellberg