T E X T

Det handlar om trovärdighet

Införd i Hufvudstadsbladet

av Johanni Larjanko

-Vi vill bli svenskfinlands startsida på nätet. Via oss skall du hitta allt du söker. Orden är Erkki Keränens, en av x-sajtings fyra webbredaktörer.

Det är en ambitiös målsättning som Erkki, Emmanuel Sagne, Markus Meyer och Peter Westerlund ställer upp. Men så representerar ungdomsportalen x-sajting också något nytt i Finland. Ett samarbete över institutionsgränserna. En webbtjänst för ungdomar som görs av ungdomar. En finlandssvensk ö på webben som på kort tid fått många trogna användare. Sedan öppningen i oktober förra året på Urban Expo har sidorna haft 5-10 000 besökare i månaden.

Det hela startade i december 1999. Utbildningsstyrelsen började planera en webbtjänst för 12-19-åringar. En av tankarna var att göra för internet det som radio X3M gjort för radiolyssnandet: skapa ett finlandssvenskt rum. Under våren 2000 sammankallade Utbildningsstyrelsen till otaliga planeringsmöten. Olika modeller stöttes och blöttes. Först kom strukturen och konceptet, följt av diskussioner kring funktionaliteter, för och nackdelar med konceptet. Sen kom den tekniska och visuella planeringen in och i oktober var det dags för publicering. En kort intensiv tidtabell med en långsiktig planering. Att upprätthålla en portal kräver resurser, och eftersom utgångspunkten var ickekommersiell blev resultatet en samarbetsmodell.

Ett konsortium skapades för att koordinera verksamheten. Nylands Svenska Yrkeshögskola Arcada åtog sig att uppdatera sidorna. En webbredaktion tillsattes. Erkki, Emmanuel, Markus och Peter började producera material. De har hela tiden jobbat ideellt, ersättningen får de i form av studieveckor för praktik. Hur mycket vet ingen ännu, det är inte fastslaget. Men nog sagt om bakgrunden. Vad är x-sajting?

Idag är det en portal som erbjuder musik- och spelrecensioner, information om droger, ett café för chattande, praktisk info om skolor, bibliotekstjänster, radio och TV-program för unga, föreningsinfo, länkar till politiska organisationer, jobbdatabaser mm.

Till sin hjälp har webbredaktionen olika samarbetspartners, som själva ansvarar för uppdateringen av sina sektioner, eller producerar anpassat material på egna hemsidor, som länkas in från x-sajting. För att alla sektioner skall se likadana ut är hela den grafiska utformningen centralstyrd. Alla samarbetspartners får skolning i det uppdateringsverktyg som används.

-Vi höll på länge och diskutera olika för- och nackdelar med den här lösningen, berättar Christian Komonen, producent på Utbildningsstyrelsen, och projektets koordinator. I det stora hela fungerar systemet bra, även om webbredaktörerna ibland mumlar om klumpighet och styvhet. De vill förstås gärna sätta sin egen prägel på sidorna.

Det handlar om trovärdighet

Konceptet är att x-sajting är gjord av ungdomar för ungdomar. Rätt tonfall, rätt tjänster, rätt design.
-Vi har fått mycket reaktioner på grafiken, säger Erkki. Det mesta är positivt.

x-sajting är utformad som en naivistisk stad. Det är en analogi och en stilval som är mycket medvetet.

-Vi ville göra något som var omedelbart och lättbegripligt och inte skulle skrämma iväg mer dataovana användare. Den naivistiska stilen har funkat bra, vi skulle kunna föra den ännu längre, förklarar Michael. Han låter försiktigt belåten.
Det har han all anledning att vara. x-sajtings koncept fungerar. Sidorna besöks flitigt och webbredaktionen tycker fortfarande att det är roligt att hålla på.
Men det går aldrig att slappna av.
-Ungdomar är en otroligt krävande publik. Vid minsta felsteg försvinner de. Webben innehåller så många lockande alternativ, säger Michael.

Användarinformation är därför ett viktigt instrument för att väga av mellan erbjudna och använda tjänster. Komonen medger att sidornas användning hela tiden analyseras, men ännu har den informationen inte nått ända fram till webbredaktörerna. Samarbetets olika sidor har också inneburit de kanske största utmaningarna för projektet. Alla måste dra åt samma håll, alla avdelningar måste uppdateras ungefär lika ofta, antalet interaktiva tjänster behöver ökas.

-Visst är det frustrerande att få samarbetet med de andra som uppdaterar att fungera ibland, säger Emmanuel, och Erkki instämmer.

-Självklart måte vi analysera och dra slutsatser av den här tiden. sidorna lever och utvecklas, en del kommer till, annat dör, konstaterar Komonen.

Rolig respons

Om det ibland kan kännas jobbigt att begränsas av yttre faktorer är det desto roligare med responsen från användarna.
-E-posten och länkförslagen hör till det roligaste med det här jobbet, säger Erkki som i egenskap av redaktionens chefredaktör har hand om all inkommande post.

Hemsidestävlingen där alla som vill får nominera sin sida till månadens hemsida har fått många att höra av sig.
-Samtidigt är det lite skrämmande, när man ser vad 14-15-16-åringar knåpar ihop för sidor. Vi gamlingar har väl ingen chans i arbetslivet i framtiden, funderar Emmanuel. Webbredaktionens medelålder är runt 20 år och mer eller mindre nördar, uppväxta med datorer.

-Fast det var en fas, det där med nördandet. Jag har gått igenom den nu, skrattar Marcus, och de andra instämmer.
Innan vi skiljs säger Emmanuel: "Some do it for the money, some do it for the show. I do it for the show".

Johanni Larjanko

www.x-sajting.net

T E X T