T E X T

Det elektroniska biblioteket.

(Skrivet i mitten av nittiotalet)

Användningen av Internet ökar lavinartat. Intresset för bland annat den elektroniska kommunikationens nya möjligheter lockar dagligen nya användare till datorns tangentbord. Ändå är det inte en så genomgripande förändring av samhället som vissa vill göra gällande. Än så länge är intresset begränsat till vissa grupper i samhället. Internet, World Wide Web, Mosaic och Usenet Newsgroups är för en majoritet av finländarna okända begrepp. Vi har fått en klassindelning i datakunniga och dataanalfabeter.

1.Varför?

Det som uppfattas som svårt känns farligt. Ett viktigt projekt för medborgarorganisationer blir därför att underlätta tillgången till system som Internet. Alla samhällsgrupper har samma rätt att undersöka möjligheterna som den nya tekniken ger. Samma folkbildartanke ligger till grund för biblioteken. Lika självklart som bibliotekens service genom åren har utvecklats, bland annat genom utlåning av filmer på video, lika självklart erbjuder framtidens bibliotek ingångar till elektronisk kommunikation och information. Det borde idag vara en medborgerlig rättighet att ha tillgång till nätverken.

2.Vad?

Projektet Kabelboken är ett konkret exempel på bibliotekens möjligheter att erbjuda sina kunder en ny typ av service. Helsingfors stadsbiblioteks 35:e filial ligger i Kabelfabriken. Där finns 5000 böcker och 100 tidskrifter. Inriktningen ligger på kultur, filosofi, konst och ny teknik. Här finns de vanligaste referensverken på CD-rom, en hörna med Astra-satellitens TV-program, CDi-skivor och fyra mikrodatorer med direkt tillgång till Internet. Huvudprogrammet är Mosaic, och eventuellt kommer Netscape att sättas in. Utgångspunkten är alltså W3. Kabelknuten har förstås sin egen hemsida, med kontaktinformation, presentation av medlemsorganisationerna och övriga projekt. Helsingfors stads Kabelknut är det första bibliotek i världen som erbjuder sina besökare fri tillgång till Internet. Förutsättningen för att lyvkas har varit ett nära samarbete med Katto-Meny som stått till yjänst med praktiskt genomförande och tekniskt know-how. Biblioteket hittar nya kunder, och bevarar sin roll som knutpunkt för information i samhället.

Den nya tekniken innebär inte att böckerna försvinner från bibliotekens hyllor. Den nya tekniken erbjuder ett komplement, inte ett hot.

Kabelknuten

  • ger utbildning i användningen av Internet både för biblioteksanställda och för allmänheten
  • upprätthåller en egen nätstation
  • producerar information på Internet
  • administrerar informationsproduktionen till Internet för andra organisationers behov
  • följer med olika elektroniska diskussionsforum i Internet samt upprätthåller ett elektroniskt forum som heter Kirjasto-kaapeli

    (ur De allmänna biblioteken 200 år, Jubileumsseminariet i Vasa 10.9.94, skrivet av Sirkka Elina Svedberg)

Biblioteket är inte längre enbart en passiv informationsförmedlare. I fallet Kabelboken har biblioteket tagit en aktiv roll. Intresserade kan få utbildning, ny information publiceras på nätet, ett diskussionsformum om datorteknologins nya möjliga användningar har startats. Detta är konkreta exempel på hur biblioteken i vårt land kunde utvecklas.

3.Erfarenheter

Mottagandet har varit mycket positivt. Kabelboken har dagligen cirka 100 besökare, som stannar längre än genomsnittet och använder Internet flitigt. Under de första sex måndaderna (feb-aug 94) lästes cirka 60 000 sidor i World Wide Web. (siffrorna från De allmänna biblioteken 200 år...)

© Johanni Larjanko

T E X T