T E X T

Avknappen

Införd i Hufvudstadsbladet

av Johanni Larjanko

Visst, jag har också läst artiklar om teknologistress, e-postberoende och kommunikationsslavar. Jag har också upprepat mantrat att mobiltelefonen har en avknapp som det lönar sig att använda ibland.
Nu har jag prövat det själv.
När jag jobbade på Rundradion kunde huset i Böle och vår redaktion ibland kännas som världens centrum. Det ständiga flödet av nyheter, händelser, människor påminde om en puls och att leva nära den var ibland medryckande. Sen slutade jag och märkte naturligtvis snabbt världen utanför. Hur mycket mer den var. Att återberätta världen är inte alltid att leva i den. Under en längre tid har jag på något sätt försökt återskapa den pulsen med hjälp av intensivt e-postande, surfande och annan kommunikation. Det jag lyckades återskapa var stresskänslan, livet inrutat i minuter, möten och arbetsresor. Så reste vi på påsksemester, hela familjen.
Till Europas centrum.
Belgien.
All kommunikation avstannade i tio dagar. Jag var offline. Inga datorer bland våra vänner där, ingen ägde mobiltelefon. De klarade sig bra utan. Den ofta omtalade e-revolutionen har inte satt några synliga spår i Antwerpen. Fabriker lägger ner, jordbruket drabbas av mul- och klövsjuke-karantäner, rättegångar mot krigsförbrytare i Rwanda inleds, kärnkraftsmotståndare demonstrerar mot tågtransporterna av kärnavfall, hus ockuperas, allt oberoende av internet, tredje generationens mobiltelefoner eller e-europe.
Kanske är det orättvist att dra paralleller. Vad jag menar är bara att jag i mitt vanliga liv i mitt jobb ofta övervärderar teknologins genomslagskraft och grundläggande betydelse.
Att komma hem till 200 e-postmeddelanden som alla är mer eller mindre ovesäntliga bekräftar att jag har gått igenom kuren. Jag hör till dem som säger att datorer är ett redskap, inget mer. Efter tio dagars frånkoppling känns det tydligt att själva närheten till teknik lätt leder till närblindhet. Maskinen får för stor plats, helt enkelt. Jag ger den utrymme, och det är på bekostnad av något annat. Det stående "skämtet" om nördar är att de inte har nåt liv. Jag är ingen nörd, men är ändå såpass sysselsatt med maskiner att jag märker apparaternas glupskhet. En tids avhållsamhet visade sig vara lättare än jag trodde. Och väldigt befriande. Kalla det inte frånkopplad. Kalla det avkopplad.

Johanni Larjanko
tankesurfare

T E X T