T E X T

Lauri Astala

Razzia 9.4.93

Kartografin hör förstås på nåt sätt till det vetenskapliga kodningssystemen, och båda de här verken är tänkt som ironiska kommentarer till kodningssystemen. Om vi tänker oss att man i den ickematematiska vetenskapen bestämmer alla handlingsfunktioner helt godtyckligt, baserat på antaganden, eller tro, och ändå tillmäter denna typ av vetenskap lika hög sanning som objektivt mätbar forskning, ja då kan man ju fråga sig vad skillnaden är mellan denna typ av vetenskap och säg ockultisternas.

Ja, båda försöker ju på sitt sätt att greppa värden, den ena genom förklaringar om Gud eller kosmos, den andra genom att mäta världen och försöka förklara allt den vägen.

Ja, det handlar om tro.

Om vi tar det här verket som du kallar Songlines, efter Bruce Chatwins bok, så i den är en av ideerna att man genom sången kan hitta i ödemarken, sången är en karta. Om man kan sången klarar man sig. Denna sång är människornas, inte jordens. Jorden i sig sjunger inte, utan det är i mötet människa jord som sången uppstår.

När jag jobbade på den här skulpturen kom idén att Chatwin passade in, men för urinnevånarna i Australien är det en livsnödvändighet, för mig är det en kommentar till något större.

För mig låter den här musiken helt slumpmässig, som kommer ur din skulptur, men där finns ändå en regelbundenhet, en inre lag, som följs. Melodin som kom bort.

Det ljud som uppstår är för mig väldigt estetiskt, vackert. Det är kanske ofårståeliga signaler, men det är vackert

Och i din andra skulptur så mäts det och mäts det hela tiden , men resultaten blir hela tiden olika. Jag tänkte att så är det kanske, att det vi kallar exakt vetenskap finns inte.

Jag, här blandas sakerna ihop. Vad är exakt vetenskap? Här finns också tanken att den kanske finns, slumpens möjlighet.

Vad tror du folk tänker som kommer och tittar på det här?

Du har denna teoretiska utgångspunkt, men av det hela kommer nåt estetiskt..

Jag skulle säga att ett bra konstverk är som ett trolleritrick. Om du gör det riktigt bra, väcker du människors intresse, de börjar kanske tänka på vad som finns där bakom och så vidare. Om det är ett dåligt trick är det ingen som blir intresserad. Estetik är ett arbetsredskap för att göra saker intressanta. På det sättet kan man nå ut

 
T E X T