T E X T

Matti Apunen om Tammerfors kulturliv

Razzia 12.3.93

Hur märks den ekonomiska krisen i Tammerfors kulturliv?

-Det faktum att vårt moderna museum har upphört är väl rätt skandalöst.

Märks krisen i människors beteende, hur de använder kulturen?

-Flera teatrar här har komedier om pengar, lurendrejeri och kriser. Den kultur som är gratis har blivit mycket populärare. Om det nånstans erbjuds en gratisvisning av nån film eller liknande evenemang blir det genast fullt. Jag vet inte om det sen märks på de vanliga föreställningarna, hur mycket publiken har minskat och så.

Hur är det med det andliga klimatet? Är kultur populärt, är det högt i tak ?

-Jag tycker nog det saknas en viss kämpaanda från kulturmänniskorna här. Det är lite för lätt att bara ta politikernas beslut för givna, och inte kämpa emot. Det blir mest gnäll, vilket ju är helt meningslöst.

Hur kommer det sig att det både i Åbo och Tammerfors finns så starka filmcentrum, i Åbo är det Egentliga finlands filmcentrum och här är det Pirkkanmaan Elokuvakeskus som är mycket aktiv, med visningar och evenemang både i stan och på landsbygden.

-Vi har en lång filmklubbstradition, den äldsta startades på sextiotalet och två av de andra stora började på sjuttiotalet. Det har givit en bra grund och har hjälpt återväxten mycket. Vi har blivit vana att se filmer. Via dessa människor har det fötts som vi idag kallar filmcenter. Det blev en naturlig utveckling för klubbarna, en livskraftig fortsättning. Varför det inte finns i Helsingfors vet jag inte.

Hur ser du på Pirkkanmas elokuvakeskus möjligheter att överleva krisen?

- Nu finnns det en social beställning, större än på länge, både socialt och psykiskt. Folk behöver rent konkret det som PEK kan ge, bra filmer och energi. Naturligtvis har utbudet förändrats över lag under de senaste tio åren, men ett filmcenters filmskolningsfunktion förändras ju inte. Det är viktigt att fatta att dessa filmcenter och klubbar inte enbart finns till för att visa filmer, utan det är också ställen där man tar filmen på allvar som ett kulturfenomen. Där finns deras verkliga funktion. Om vi glömmer detta därför att det är kris, och låter dessa organisationer dö, då begår vi ett misstag som det tar en generation att reparera.

Om vi ser PEKS funktion som ett vardagsslit med kulturen, hur ser du då på TampereTalo, som åtminstone när det byggdes befarades bli högkulturens borg, med budgetar som svalde stadens kulturanslag.

- Ja, det måste ju hållas igång, och bara underhållet kostar stora summor. Detta är en typisk finlänsk kulturpolitisk lösning. Först byggs en ram, en institution, dyra kulisser sen försöker man fylla den med nåt till vilket pris som helst, oavsett deras bärkraft.

Filmcentren är bra exempel på verksamhet, ursprunget ur människors behov, som är lätt genomförd, som går att förändra, som är lätt att förflytta. Jag tycker vi borde stödja den här typens kulturverksamhet. Jag skulle när som helst byta tampere-talo mot sån här verksamhet. Vi behöver inte såna här kulisser, megalomaniska kulisser som Tammerfors nu begåvats med.

 
T E X T