EUROPE

ANDORRA
Sud Radio 818 kHz
AUSTRIA
Austrian Army Radio 6255 kHz
AZORES
Rádio Club de Angra 909 kHz
Clube Asas do Atlántico 1570 kHz
BOSNIA-HERCEGOVINA
Radio Sarajevo 612 kHz - Olympic QSL of 1984
CZECH REPUBLIC
Radio Praha 11990 kHz
DENMARK
Radio Denmark 15165 kHz
FAROE ISLANDS
Útvarp Föroya 584 kHz
FINLAND
YLE Mariehamn 602 kHz
Pirate AM 603 kHz

YLE Kuopio 755 kHz
YLE Tampere 1421 kHz
Radiomaailma - Radioworld, Tampere, 103,8 MHz
FRANCE
ORTF Bordeaux 1205 kHz
Radio Latina AM 1080 kHz
GERMANY (+ GDR + West Berlin)
Radio Volga 261 kHz
Radio DDR Ferienwelle Rostock 558 kHz - pennant
Radio DDR Messewelle Leipzig 729 kHz
AFN Berlin 935 kHz
DT64 Jugendradio 1044 kHz
Deutschlandfunk 1268 kHz
Radio Berlin International 6080 kHz
GREECE
ERT Zakynthos 926 kHz
YENED Athens 980 kHz
Pyrgos Broadcasting Station 1349 kHz
Radio Evros, Orestiada 97,1 MHz

HOLLAND
Radio Bloemendaal 1116 kHz
ICELAND
Rikisutvarpid Höfn 665 kHz
Navy Broadcasting Keflavik 1485 kHz
IRELAND
Atlantic 252 252 kHz
Century Radio 1143 kHz
MONACO
Radio Monte Carlo 1466 kHz
NORWAY
NRK Troms 153 kHz
UKE-Senderen, Trondheim 1313 kHz
UKE-Senderen, Oslo 1313 kHz
POLAND
Polish Radio 1503 kHz - diploma
Polish Pathfinders Broadcasting Station 6850 kHz
PORTUGAL
Rádio Clube Portugues 1034 kHz
RUSSIA (+ SOVIET UNION)
Radio Moscow kHz 1494 kHz - USSR 50 years card
Radio Polis 1053 kHz
Radio Echo 1206 kHz
SAN MARINO
Radio Titano 97,0 MHz
SLOVAKIA
Radio Bratislava 1098 kHz
SPAIN
RNE San Sebastian 773 kHz
Radio Zaragoza 872 kHz - pennant
Radio Mallorca 1080 kHz
Radio Córdoba 1575 kHz - photo of station
SWEDEN
SR Gothenburg 980 kHz
Radio Örebro 102,8 MHz
Skellefteå Närradio 89,7 MHz
SWITZERLAND
United Nations Radio 7443 kHz
UNITED KINGDOM
BBC 9410 kHz - the famous Big Ben card
BBC Radio Leeds 774 kHz
BBC Radio Medway 1035 kHz
London Broadcasting 719 kHz
Isle of Wight Radio 1242 kHz


[ Etusivulle | jmantyla@kaapeli.fi ]