Suomi-Venäjä-Seuran Harashoo-palkinnon "laureatukset"


Harashoo-palkinto Ville Haapasalolle!

Ville Haapasalo Käki-elokuvan mainosjuliste

Vuoden 2003 Harashoo-palkinnon sai näyttelijä Ville Haapasalo.

Hän on opiskellut Pietarin Teatteriakatemiassa. Esiintyminen elokuvassa Kansallisen mesästyksen erityispiirteet teki Haapasalosta Venäjällä todellisen julkkiksen. Hänen viimeisin venäläinen elokuvansa Käki sai ensi-iltansa Suomessa lokakuussa 2003. Sen myötä Ville Haapasalo murtautui lopullisesti myös suomalaiseen julkisuuteen.

Ville Haapasalon tiedotusvälineille antamat lukuisat haastattelut ovat lähes poikkeuksetta käsitelleet myös opiskelua ja työskentelemistä Venäjällä. Hän on kertonut kokemuksistaan hauskasti ja asiantuntevasti. Samalla hän on luontevalla tavalla levittänyt tietoa Venäjästä ja venäläisyydestä.

Näyttelijä Ville Haapasalo täyttää erinomaisella tavalla Harashoo-palkinnolle asetetut myöntämisperusteet. Erityisen kiitettävää on se, että Ville Haapasalo on positiivisella asenteellaan voinut vaikuttaa nuorten käsityksiin Venäjästä.

Helsingissä 13.1.2004

Suomi-Venäjä-Seura

Ensimmäinen palkittu: Martti Hosia

Martti Hosia Suomi-Venäjä-Seuran ensimmäisen Harashoo-palkinnon, joka jaettiin 12.12.2002, sai toimittaja Martti Hosia, joka toimii Yleisradion kirjeenvaihtajana Moskovassa.

Palkintoperustelut:

Harashoo-palkinto myönnetään toiminnasta, joka positiivisessa mielessä liittyy Venäjään ja venäläisyyteen tai edistää Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä tai Venäjä-tietouden leviämistä Suomessa.

Martti Hosia on työskennellyt Neuvostoliitossa ja Venäjällä yhteensä noin 10 vuoden ajan. Ensimmäinen kausi alkoi vuonna 1986 ja viimeisin vuonna 2001.

Martti Hosian toimittajantyölle on ominaista perehtyneisyys, monipuolisuus ja aina asiallisuus. Olipa välitettävänä "hyviä tai huonoja uutisia", voi suomalainen katsoja luottaa Hosian juurevaan raportointiin ja Venäjän tuntemukseen. Lisäksi hänen kymmenet reportaasinsa ovat kiinnostavalla tavalla avanneet venäläistä arkipäivää meille katsojille.

Toimittaja Martti Hosia täyttää erinomaisella tavalla Harashoo-palkinnolle asetetut myöntämisperusteet. Erityiskiitoksen ansaitsee myös hänen kiinnostuksensa Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen oloihin ja niistä raportoimiseen.

Helsingissä 30.11.2002

Suomi-Venäjä-Seura


Suomi-Venäjä-Seura *** Palaute