Pääsivulle: http://www.kaapeli.fi/saveaccess (elokuu 1998-) ; keskustelua tekijänoikeusdirektiivistä, kts. myös http://www.kaapeli.fi/hypermail/sanoma-open/ (tammikuu 1999-)

(vetoomus)

Oikeus informaatioon on uhattu informaatioyhteiskunnassa

Yleiset kirjastot, julkisuusperiaate, oikeus tiedon jakamiseen ja välittämiseen, ja itse sananvapaus ovat uhattuja. Uhattuja ovat myös tekijänoikeudet ja niistä varsinkin tekijän moraalinen oikeus tulla tunnustetuksi ja teoksen integriteetti.

Uhka sisältyy globaaliin markkinatalouteen, joka muuttaa ihmismielen ilmaukset tavaroiksi, eli sellaiseen muotoon että niitä voidaan ostaa ja myydä mutta ei jakaa. Uhkan syynä ei ole käänteentekevä tiedon digitalisointi eikä sen syynä ole Internet tai Internetin laaja uusi kirjasto, The World Wide Web. Digitaalitekniikka voi yhtä hyvin auttaa helpottamaan kuin rajoittamaan ja valvomaan pääsyä informaation äärelle. Valitettavasti rajoittamisen ja valvonnan suuntaus, jonka tarkoitus on lisätä yhtiöiden voittoja, on tässä vaiheessa voimakkaampi kuin tahto uudistaa ja laajentaa yhteistä kirjastoamme.

Informaation vapauteen kohdistuva uhka syntyy tiettyjen ideologisten ja poliitisten olosuhteiden yhdistelmästä:

Uhka on vältettävissä, lainsäätäjät ja hallitukset kykenevät vahvistamaan oikeutta tietoon, jos vain poliittinen tahto on riittävän voimakas. Nyt on aika luoda tämä poliittinen tahto.

Meidän on yhdessä muutettava EU:n tekijänoikeusdirektiivi [1] sellaiseksi, että se on sopusoinnussa Euroopan kansalaisten oikeuksien kanssa. "Pelasta tänään huominen pääsy tietoon!", vetoaa kirjastoseurojen eurooppalainen toimisto EBLIDA tekijänoikeusdirektiiviehdotuksen johdosta. Meidän kannattaa kuunnella kirjastojen suunnalta kuuluvaa ääntä. [2] Ovathan kirjastoihmiset informaation parhaimpia asiantuntijoita.

Kirjailijoiden, taiteilijoiden, tutkijoiden, journalistien ja muiden uuden tiedon tuottajien tulee kantaa huolta oikeudesta informaatioon ja puuttua asiaan.  Toisaalta heidän täytyy ammattilaisina puolustaa omia etujaan. Pinnalle nouseva ja jo nyt hallitseva käsitys tekijänoikeuksista, joka luovuttaa kaikki olennaiset oikeudet "tekijänoikeuden omistajalle", hälventää kokonaan tekijän ja myyntimiehen välisen eron . Ranskalainen kirjailija- ja säveltäjäseura SACD [3]on ilmaissut tähän liittyvän huolensa terävästi vaatimuksessaan, että kirjalliset ja taiteelliset omistusoikeudet suljetaan kokonaan MAI-sopimuksen piiristä.

Tekijät, intellektuellit, kirjastoihmiset ja kansalaisaktivistit yhdistykööt voimansa eurooppalaisessa liikkeessä tiedon vapauden puolesta.

Demokraattisessa yhteiskunnassa ei ainoastaan tekijät ja tiedemiehet vaan jokainen ykityinen kansalainen on periaatteessa itsenäinen informaation omistaja ja käsittelijä. Mutta valitettavasti EU-direktiivin ja MAI-sopimuksen luonnoksissa ehdotetut tekijänoikeuksien ja henkisen omistusoikeuksien laajennukset tekevät kansalaisista pelkkiä tiedon kuluttajia, jotka saavat äänestää vain lompakolla. Demokratia voi ainoastaan elää siellä missä tietoa jaetaan, missä yhteisö tai koko yhteiskunta yhteisesti omistaa tietoa.

Yhteisesti omistamamme tiedon rajoja uhkaa kaupallinen invaasio.  Vapaan tiedon olemassaolo on vaakalaudalla.

Perustuslain on suojeltava vapaata tietoa, tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston käyttöä kirjastoissa ja Internetin uutta julkisuutta.


Viitteet:

[1] Proposal for a Directive on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society (10.12.1997)

http://europa.eu.int/comm/dg15/en/intprop/intprop/1100.htm

[2] Save Future Access to Information Now! EBLIDA Position Paper on the proposed Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society (March 1998).

http://www.kaapeli.fi/eblida/posharmo.htm

[3] "A.M.I." c'est L'ENNEMI, brochure from SACD.

http://www.sacd.fr/f_ami.html

Kontakti:

Mikael Böök * Katto-Meny * Tallbergink 1/39 * FIN-00180 Helsinki
E-mail book@kaapeli.fi * Phone +358-9-6947730 * Fax +358-9-27090369
gsm 040 5511 324 * Web http://www.kaapeli.fi/book/