Till presentationen
Porträtt: Helena Nikkanen; Foto: Elias Krohn