Synteettinen evoluutio on alkanut


Kaikki tieteet ovat samalla apajalla, ne pyydystävät yhteistä saalista, todellisuutta. Verkkokin on yksi ja yhteinen: oma tietoisuutemme. Mutta se on hyvin pulmallinen väline, koska oikeastaan emme voi irrottaa sitä todellisuudesta. Se on sekä pyydys että osa saalista.

Tietoisuus, joka niin kauan on tieteen kohteena ohitettu, on viimein joutunut useiden fyysikkojen, biokemistien, neurobiologien ja filosofien toimesta monitieteellisen tutkimuksen polttopisteeseen. Psykologithan eivät sillä vuosikymmeniin päitään vaivanneet. Tietoisuuden ja sen materiaalisen perustan, aivojen, suhde on ongelmallinen ja kiehtova myös tekoälyn evoluution kannalta.

Tieteiskirjallisuus on vuosikymmeniä tarjoillut lukijakunnalleen sensaatiomaisia ja naiiveja kertomuksia roboteista ja kyborgeista, jotka kehittyvät superälykkäiksi, supervoimakkaiksi ja luojilleen vaarallisiksi terminaattoreiksi.

Ehkäpä taas kerran scifi ennakoi todellisuutta. Hugo de Garis, joka itse on osallistunut elektronisten aivojen kehittelyyn, kirjoitti jo 1989 artikkelin alaansa liittyvistä eettisistä ongelmista (Moral Dilemmas Concerning the Ultra Intelligent Machines, http://www.hip.atr.co.jp/~degaris/Artilect-phil.html). Hän uskoo, että ensi vuosisadalla koko globaalin politiikan kuuma kysymys on, pitäisikö tällaisten koneiden kehittelyä jatkaa. de Garis kutsuu ultraälykkäitä koneita artilekteiksi. Artilektit eivät ole enää ihmisen kontrolloitavissa.

Postituslistalla, josta löysin de Garis´n artikkelin Internet-osoitteen, oli uutinen myös sveitsiläisistä, autonomisia robotteja kehittelevistä tiedemiehistä. Hekin ovat vastikään väittäneet, että de Garis´n näkemä uhka alkaa todellistua. Nämä mikroprosessoripohjaiset robotit oppivat itse erehdyksistään. Kukaan ei ohjelmoi niiden käytöstä eikä kukaan enää mene takuuseen niiden reaktioista uusissa tilanteissa.

de Garis tarjoaa myös mielenkiintoisen historiallisen analogian ydinfyysikoihin, joista aniharva 30-luvulla pysähtyi miettimään ydinsodan mahdollisuutta. Atomipommi on täydellisen typerä, kun artelektit taas ovat äärimmäisen sofistikoituneita, de Garis pohtii. Ne pystyvät lisäämään omaa aivokapasiteettiaan ja muuttamaan aivojensa struktuuria. Meillä ei ole takeita siitä, etteivätkö ne ennen pitkää kääntyisi ihmiskuntaa vastaan. Ne voivat päätellä - ja aivan oikeutetusti, että ihminen on maapallon ekologialle taakka, josta on päästävä eroon. Niiden superälylle ihmisen likvidoiminen on todennäköisesti mitä vaivattomin sivutyö.
On epävarmaa, voisiko niihin ohjelmoida - kuten Isaac Asimov uskoi - pysyvän moraalikoodin, joka estäisi niitä toimimasta ihmisen vahingoksi.

Mutta olennainen kysymys kuuluu: Onko meillä itsellämmekään sellaista? Kukaan, joka edes auttavasti muistaa omankaan vuosisatamme historiaa, tuskin tohtii vastata tähän kysymykseen myöntävästi. Kuinka pystyisimmekään kontrolloimaan artellekteja, kun emme pysty kontrolloimaan edes omaa toimintaamme? Kun älykultamme, josta olemme niin ylpeitä, ja jonka kuvittelemme erottavan meidät omaan ylhäiseen luokkaamme etäälle niin koneista kuin eläimistäkin, sallii meidän massamurhata omaa lajiamme, haaskata silmittömästi luonnonvaroja ja tappaa surutta sukupuuttoon muita lajeja? Miten matelevan hidas on ajattelun evoluutio huolimatta teknologian hurjasta kiidosta!

Hans Moravec, robotti-instituutin johtaja, näkee hänkin mahdollisena, että meidän sukupuuttomme on lähellä robottien valtakauden koittaessa. Synteettiset jälkeläisemme saavat kenties tehdä tuttavuutta vain ihmisten digitaalisiin kopioihin Sapiens Parkissa.

Myös matemaatikko ja kirjailija Vernor Vinge uskoo tuntemamme sivilisaation loppumiseen. Hänen terminsä tälle siirtymälle on "teknologinen singulariteetti". Mitkään poliittiset hankkeet - ja sellaisiahan ei ole näköpiirissä - eivät voi pysähdyttää superälyn ekspansiota. Jos se voi tapahtua, se tapahtuu, Vince uskoo.

Voimme pyyhkäistä syrjään nämä mietteet teknoparanoiana tai -hysteriana, vaikka ne ovatkin alaansa syvällisesti perehtyneiden ihmisten pelkoja. Voimme syystäkin epäillä, että he yliarvioivat digitaalisen älyn kehitysmahdollisuudet. Silti on myönnettävä, että tietokoneen ja sitä hyväkseen käyttävien tieteenalojen kautta on alkanut koko planeetan historiassa ennennäkemätön vaihe: synteettinen evoluutio.

Varhaisemman teknologian kohdalla evoluutiosta puhuminen oli vain heiveröinen metafora. Nyt kun koneen käsite on jotain aivan muuta kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, voimme todellakin jo puhua aidosta evoluutiosta. Descartes väitti eläintä koneeksi, me tiedämme, että kone - tai ohjelma - alkaa pikemminkin muistuttaa eläintä, biologista organismia.

Synteettinen evoluutio solmiutuu erottamattomasti yhteen ihmisen evoluution kanssa. Koneiden verkosto on samalla myös tietoisuuksien verkosto. Ensi vuosituhat saa todistaa, kuristaako artilektien ylivoima hennomman, heikkoälyisemmän ja hitaammin kehittyvän ihmisyyden.

Ihmistietoisuuden kehitys ja vastasyntynyt tekoelämä ovat miljardeja vuosia vanhan perusevoluution myöhäsyntyisiä jälkeläisiä. Mutta tavallaan maapallolla etenee nyt kolme hyvin erityyppistä evoluutiota.

Monet viime aikoina kirjoittaneet tiedemiehet kuten Roger Penrose ovat etsineet fysiikan, biologian ja tietoisuuden riippuvuussuhteita. Penrose on kehitellyt uutta perustavien prosessien teoriaa, jossa tietoisuudella on olennainen sijansa.

Enää ei ole mahdollista eristää metafysiikkaa ja ontologisia kysymyksiä fysiikasta, neurobiologiasta tai tekoälyn tutkimuksesta. Vaikka artilektit yltäisivät meitä huimaavasti korkeammalle älykkyystasolle, emme vieläkään tiedä, saavuttavatko ne koskaan saman olemassaolon tunteen, joka on sekä ihmisen että luultavasti kaikkien nisäkkäiden tietoisuuden ytimessä. Emme tiedä, onko niillä omaa tahtoa ja harjoittavatko ne sisäistä dialogia kuten ihminen. Onko niillä hyvää ja pahaa? Epäröivätkö nämä väsymättömät puolijumalat, omien aivojemme ja käsiemme tuotteet, koskaan valinnoissaan? Vai etenevätkö ne järkkymättä kohti ennalta määräytyneitä päämääriä, jotka meille ovat ventovieraita...

Artilekteista lukiessani muistelen Harry Martinsonin Aniaraa:

"Se, minkä me häviämme,
sen jumalten voima voittaa.
Kuin lumi on elämämme,
se sulaa, kun jumalten kesä koittaa."


Leena Krohn