Seuran toiminta | Puhekupla | Arkisto

[puhekupla] spx07 I Stockholm 27.-29.2007 Kulturhuset Hörsalen


From: Kristiina Kolehmainen (kristiina.kolehmainen@kulturhuset.stockholm.se)
Date: 20.04.2007 - 16:23:23


Välkommen att delta i spx07

"Bilder utan text har en oklar betydelse. Text utan bilder saknar betydelse."

Orden yttrades 1833 av den schweiziske konstnären och författaren Rodolphe Töpffer (1799-1846). I våra dagar citeras han flitigt runt om i världen då man vill betona seriernas betydelse som självständigt uttryck, den 9:e konstformen med en egen historia och en egen framtid.

Det var i slutet av sin levnad som Töpffer skapade sina sju berömda histoires en images, berättelser bestående av sidoställda bilder i sekvens. De var ursprungligen inte ämnade för publicering, men hans vänner (däribland Johann Wolfgang von Goethe) övertalade honom att ge ut dem i bokform. Töpffer framhålls ofta som "de moderna seriernas fader" och anses ha haft en avgörande betydelse för hur den europeiska seriekulturen ser ut idag.

SPX07 förvaltar Töpffers arv och ställer siktet mot framtiden genom att presentera några av konstformens ledande aktörer i dagens Europa. Från flamländska förlaget Bries kommer förläggaren Ria Schulpen och serieskaparen Philip Paquet. Från fransk-belgiska Frémok kommer Thierry Van Hasselt och Yvan Alagbé, förlagsrepresentanter såväl som kreatörer. Frémok presenterar även den tyske konstnären Martin tom Dieck, en av vår tids stora serieinnovatörer, just nu aktuell med utställningen Vortex på Serieteket.

Särskilt stolta är vi över festivalens hedersgäst José Muñoz, som i trettio år har varit en av Europas mest framstående serieskapare och än idag står i främsta ledet för mediets utveckling. Med Muñoz närvaro fortsätter Small Press Expo sin tradition att presentera aktuella vinnare av franska Angoulêmes Grand Prix - kanske den förnämsta av alla serieutmärkelser. Muñoz är årets pristagare och får därmed äran att utforma den 35:e seriefestivalen i Angoulême 2008.

Bland de nordiska gästerna finner vi Finlands Kaisa Leka och Sveriges Nina Hemmingsson. Därtill naturligtvis alla de kreatörer, förlagsmänniskor och fanzineutgivare som tillsammans utgör Sveriges största seriefest.
 
Small Press Expo kom till med ambitionen att ge den svenska serieintressarade allmänheten möjlighet att komma i kontakt med nyheter och trender som berör. I år är arrangemanget en del av Litteraturens pirater, Kulturhuset satsning för läsning och litteratur som även innefattar Serietekets evenemang och som presenteras tillsammans med Litteraturhus Stockholm.
 
Välkommen till SPX07, vår nionde festival, tillägnad den 9:e konstformen som Töpffer en gång etablerade.

Festivalgeneralen k


S u o m e n S a r j a k u v a s e u r a n S ä h k ö i s e t S i v u t
pääsivu
| seuran toiminta | kupla-akatemia | piirtäjät | alan toiminta | viikon verkkosarja | posti | linkit