DYSFASIALASTEN TUKI RY

 

PL 304

00531 HELSINKI

puh. 0400-765120

   mailbox.gif (1210 bytes)         dysfasia@kaapeli.fi   www.kaapeli.fi/dysfasia

Dysfasialasten Tuki ry on pääkaupunkiseudulla asuvien dysfaattisten lasten perheiden vertaistukiverkosto. 


Yhdistyksen jäsenet ovat dysfaattisten lasten ja nuorten vanhempia sekä ammatillisesti dysfasiasta kiinnostuneita.

Yhdistyksen hallitus koostuu eri ikäisten dysfaattisten lasten vanhemmista, jotka tekevät vapaaehtoistyötä yhdistyksessä oman muun työnsä ohessa.


Mitä Dysfasialasten Tuki ry tekee?

Dysfasialasten tuki ry on ensisijaisesti dysfaattisten lasten ja nuorten perheiden yhteinen foorumi. Yhdistys järjestää tapahtumia eri ikäisille dysfaattisille lapsille/nuorille ja heidän perheilleen, mm. klubi-iltoja, retkiä, kerhoja, leirejä ja luentoja. Tilaisuuksissa vanhemmilla on mahdollisuus keskusteluun ja mukavaan yhdessäoloon muiden samanlaisten asioiden kanssa elävien perheiden kanssa. Myös sisaruksille tekee hyvää saada tavata toisia dysfaattisen lapsen sisaruksia. Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista saa tietoa yhdistyksen jäsenille lähetettävästä tiedotteesta.

Yhdistys kerää jäseniltään vuosimaksun (35 euroa), jolla katetaan tiedotteiden monistus- ja postituskulut sekä järjestetään tai tuetaan yhteisiä tapahtumia. 

Yhdistyksen hallitus koostuu tavallisista eri alojen ihmisistä, joita yhdistää puheentuoton vaikeuksia omaava lapsi. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.