WWW paikallistason kansalaistoiminnan välineenä

Muistiinpano, marraskuu 2000/MB

Katto-Meny Ok on erikoistunut yhdistystoiminnan ja kansalaistoiminnan verkottumiseen. Eräs mielenkiintoinen nykyinen trendi tällä alalla on WWW:n käytön voimistuminen - tehostuminen, monipuolistuminen, kehittyminen - paikallistason kansalaistoiminnassa.

Paikallistason kansalaistoiminnalla tarkoitan tietyn paikkakunnan, kaupunginosan, korttelin tai kylän asukkaiden omaehtoista puuttumista heidän rakennetun tai rakennettavan lähiympäristönsä ajankohtaisiin muutosprosesseihin.

Olen vuosien varrella jonkin verran seurannut verkon käytön kehittymistä paikallistasolla. 1 Tänä vuonna on myös saatu lukea esim. Sinikka Sassin aihetta sivuavaa väitöskirjaa, jossa alt.espoo.kaapeli.fi-niminen kokeilu näyttää keskeistä osaa. 2

Osuuskuntamme kilpailukyvyn kehittymisen kannalta on mielenkiintoista todeta - ja samalla myös haastavaa tai jopa ongelmallista - että liikkeet/aktivistit valitsevat nykyään usein web-hosteiksi amerikkalaisia tai kanadalaisia yrityksiä. Syy lienee se, että tarvittavat palvelut saadaan halvemmin tai ilmaiseksi ja ehkä myös joustavammin ulkomailta kuin esim. Katon kautta.

Esimerkkinä voidaan mainita Pro Lapinlahti-liike, joka on laittanut sivunsa Kanadalaisen Crosswinds Netin palvelimelle. Lisäksi on hankittu URL-redirection amerikkalaisesta CJB-Netistä. Näin on saatu käyttöön varsin naseva verkkotunnus prolapinlahti.cjb.net - ilmaiseksi! Tässä tapauksessa on kuitenkin jouduttu myöntymään siihen, että web-sivuihin kytketään erilaisten yritysten popup-mainoksia. Ilmaiset sivut osittautuvat siis mainoksilla rahoitetuiksi.

Mielestäni Katon kuukasimaksut sisältävät vapauden mainoksista ja turhasta kaupallisuudesta. Se, ettemme myy mainostilaa, on osa Katon "brandia". Ehdotan kuitenkin, että Katto alkaa tarjota verkkotunnuksia tyyppiä "lapinlahti.kaapeli.fi" ilman avausmaksua. Nykyäänhän tällaisen osoitteen avaaminen maksaa 305 mk.

Paikallistoiminnan verkottumiseen on myös useassa tapauksessa myönnetty EU-tukea ja muuta julkista tukea. Herää ehkä kysymys, pitäisikö Katon yrittää hankkia julkista rahoitusta paikallistason ilmaiselle web-tilalle?

Mielestäni Katon on tultava toimeen omillaan. EU-tuki ja muu julkinen tuki kansalaisten web-palveluille tulis keskittää yleiseen kirjastolaitokseen. Toisin sanoen jatkokysymys kuuluu: Mitä kirjastoissa ja Kirjastoseurassa suunnitellaan?

Oheinen esimerkkiaineisto todistaa tietenkin myös kovasta kilpalusta Suomessa toimivien web-hosting-yritysten kesken. Katon tehtävänä tässä on yrittää pärjätä osuuskuntana3.

 

Esimerkkejä, linkkejä ja tietoja: 4

Helsingissä:

Nimi: Prokaupunki.net

URL: http://www.prokaupunki.net/

Kuvaus: Prokaupunki.net on Oranssi ry:n toimittama kaupunkisuunnittelun ja kansalaisaktivismin sähköinen keskustelufoorumi

Hosted by: Pingviini.net Taustalla vaikuttava yritys: MouseSupport Ltd, Siltakylankuja 1 A 12, Helsinki, FIN 00740, Jussi Haro, Mannerheimintie 92 B 36, Helsinki.

Nimi: Pro Lapinlahti

URL: http://prolapinlahti.cjb.net/

Kuvaus: Pro Lapinlahti ry:n kotisivu.

Hosted by: Crosswinds Internet Communications, 404 1200 Sheppard Ave, Toronto, ON M2K2S5

"Crosswinds offers free e-mail accounts and free unlimited web space, for personal AND business oriented sites!" ...

"We pay for your accounts by selling advertising on the pages of our main site. As you browse our site you will notice our new Advertising Communities. Each time one of these is loaded we make some money. Each time you click on one of these we make some more money. The money we make from these we use to pay the bills, so you don't have to."

... "You see, our member base is now somewhere over 1,000,000, so all we're asking is a dollar for each user's page...Now since we all know that in reality, that's not going to happen, what we ARE asking is for you to donate whatever you can. As such, we're willing to bribe you. In addition to the bribes, we will also be removing popups from each member's page that contributes!"

URL Redirected by: http://www.cjb.net
"Is your web site address too long and difficult to remember? Are you looking for a solution, but can't afford your own domain? CJB.NET provides free URL redirection services which allow you to redirect an easy-to-remember yourname.cjb.net address to your web site, no matter where it's hosted."

 CJB Management, Inc.
 3050 Burbank Road
 Wooster, OH 44691
 US
Vaihtoetoinen URL:

http://www.crosswinds.net/~prolapinlahti/


Nimi: Lapinlahti On Demand

URL: http://www.slapmedia.com/mielenilmaus/

Kuvaus: Radio Ylen Ykkösen Dokumenttiryhmän tekemä sivusto.

Hosted by:
Cabinet Internet-palvelut Oy, Jaakonkatu 2, Vantaa, FIN-01620 www.cabinet.net -- tunnetaan myös nimellä www.thk.net " REKISTERÖINTI 0mk. avaus 200mk . domain-nimen rekisteröinti ilmaiseksi. PERUSPALVELU: Palvelinympäristö: RedHat Linux ; WWW-palvelin: Apache ; Palvelinlaitteisto: IBM NetFinity 5500 M20 ;
Avausmaksu: 0-1000mk, Katso Domain-rekisteröinti; Palvelumaksu vuosilaskutuksella: 100mk/kk; Palvelumaksu 3kk laskutuksella: 150mk/kk; (Hinnat sisältävät ALV 22%.)
Hintaan sisältyy: WWW-palvelu omalla domain-nimellä ; Domainin ylläpito palvelimillamme ; 100 MB kovalevytilaa ; Rajoittamaton FTP-päivitysmahdollisuus ; 10 sähköpostilaatikkoa ; Rajoittamaton määrä sähköpostialiaksia ; Sähköpostin edelleenlähetys ; Viikottainen www-statistiikka ; PHP4-ohjelmointikielen tuki ; Remote Office 2 - Kolmen käyttäjän peruspaketti .

Nimi: http://www.makasiinit.net/

URL: http://www.makasiinit.net/

Kuvaus: Palautetta: makasiinit@hotmail.com , ei muita yhteystietoja, ei yhteyshenkilöitä.

Hosted by:123 Host For You
http://www.123hostforyou.com/
$6.95 Virtual Hosting
Small business owners take note! No longer do you have to waste precious advertising dollars on webspace. Get 40 MB of webspace for only $6.95 per month! Taustalla vaikuttava liikeyritys: JARAE, INC. , PO Box 996, ALEXANDRIA, MN 56308, USA.

Nimi: Dodo

URL: www.dodo.org

Kuvaus: Dodo - Future's Living Nature, Castreninkatu 5 B 46 00530, Helsinki, 53

Hosted by: Host For you
Vrt. edellä tiedot koskien Makasiinit.net'iä

Nimi: Cafe9.net

URL: cafe9.net

Kuvaus: "Cafe9.net is a collaborative project between the nine Cities of Culture for the Year 2000. Its purpose is to provide a network based social and artistic environment within which people in Europe can meet, enjoy, participate and communicate."

Taustalla: City of Culture Foundation, Helsinki 2000

Hosted by:Kolumbus
www.kolumbus.fi

 

Tampereella

Nimi: Mansefoorumi

URL: http://mansefoorumi.uta.fi/

Kuvaus: "Tampereen paikallisjulkaisu...

"Tampereen yliopiston Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö, Aamulehti ja Kaleva ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen, jossa tutkitaan ja kehitetään paikallisjournalismin sisältöjä ja työmenetelmiä uusia medioita varten. Maaliskuussa alkaneen ja vuonna 2000 päättyvän hankkeen kokonaisbudjetti on noin kolme miljoonaa markkaa. Päärahoittaja on Teknologian kehittämiskeskus Tekes. Hanke on mukana Tekesin Digitaalisen median sisältötuotteet -teknologiaohjelmassa."

Hosted by: Tampereen yliopisto

 

 

 

Kotiseutuliiton Kotikatu-projekti

http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/kotikatu/ (mm. linkkikokoelma http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/kotiseutuliitto/kaupunginosalinkit.htm)

"Kotikatu-projekti käynnistyi syksyllä 1997. Projektin taustalla aloitteentekijöinä on kaksi kansalaisjärjestöä, Suomen Kotiseutuliitto ja Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto HELKA. Työ on toteutettu Teknillisessä Korkeakoulussa arkkitehtiosastolla Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun laboratoriossa tutkimustyönä. Rahoituskanavia on ollut useita. Pilottivaiheessa rahoittajina toimivat Helsingin kaupungin Kulttuuripääkaupunki 2000-projekti, Lähiöprojekti, Sisäasiainministeriön osallisuushanke, Ympäristöministeriö, Kuntaliitto, Opetusministeriö sekä Espoon ja Vantaan kaupungit. Myöhemmin rahoitusta ovat jatkaneet Osallisuushanke ja Helsingin kaupunki."

Taustaa:
Helsinki Millennium Conference Citizens´ Europe, October the 22nd 1999, Seminar on Urban Policy

Kotikatu-projektiin liittyviä (?) "verkkoyhteisöjä"
PIHLAJISTO
LAUTTASAARI
MAUNULA
PIKKU-HUOPALAHTI
NETTILÄ

Kylätoimikunnat

Suomen kylätoiminta ry.

http://kylatoiminta.pkky.fi/
Kyläverkkohanke on kylien yhteistyötä ja verkostoitumista tukeva Suomen Kylätoiminta ry:n toteuttama kolmivuotinen hanke.

Hosted by Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (http://www.pkky.fi/),

joka " tukee toiminnallaan alue-kehitystä ja opiskelijoiden oppimista järjestämällä ja ylläpitämällä maakunnassa laadukasta ammatillista koulutusta, vapaan sivistystyön koulutusta sekä elinkeinojen kehittämistoimintaa ja olemalla mukana ammattikorkeakoulutuksessa ja muissa kehittämisorganisaatiossa. Koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä maakunnan elinvoimaisuutta ja väestön elinehtojen parantamista ja hyvinvointia edistämme yhdessä sidosryhmien kanssa".

Vaihtoehtoinen verkkotunnus, kts www.village-action.fi
Hosted by Katto-Meny Ok

Svensk Byaservice ByaNet

http://byarad.bya.net/

Hosted by Multi.fi (www.multi.fi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -----

Viitteet:

1 Kaapelisolmun kautta on vuosien varrella kertynyt runsaasti kokemuksia tältäkin alueelta; palvelimellamme on alusta (1993-1994) saakka löytynyt websivuja, jotka tavalla tai toisella heijastavat paikallistason aktiviteettia [ Kts. esim. solmu.kaapeli.fi/suosit/paikallis]. Itse Kaapelisolmullakin voidaan katsoa olevan tällainen paikallinen ulottuvuus; viittaan m.m. palvelimemme syntyhistoriaan, yhteistyöhön Kaupunginkirjaston/Kirjakaapelin kanssa, missä Jyrkin ja allekirjoittaneen osittain vapaaehtoinen osuus edusti e.m. omaehtoista paikallistason kansalaistoimintaa.
Minulla sattuu myös olemaan tuoreita käytännön kokemuksia verkon käytöstä paikallistasolla koska toimin nykyisen kotipaikkani Isnäsin kylätoimikunnan kotisivujen ylläpitäjänä (Katon Zope-palvelimella) [www.isnasbyarad.fi].
2 Sinikka Sassi: Verkko Kansalaisyhteiskunnan käytössä. Tutkimus Internetistä ja politiikan uusista muodoista. Helsinki 2000

3 Mitä on osuuskunta?

"Osuuskunta on [...] ihmisten yhteenliittymä omien taloudellisten etujensa - yksityisten tai ryhmäetujen - ajamiseksi. Toisin kuin osakeyhtiö se ei ole pääomien yhteenliittymä. Osuuskunnan tuottama voitto jaetaan sen mukaan, missä määrin kukin jäsen on osuuskunnan palveluksia käyttänyt ja näin osallistunut ylijäämän muodostumiseen; voittoa ei jaeta sijoitetun pääoman suhteessa. Jäsenyys on periaatteessa avoin kaikille eikä jäsenen äänivalta ole riippuvainen pääomasijoituksen suuruudesta." (Ks Tapani Mauranen:"Osuustoiminta - kansanliikettä aatteen ja rahan vuoksi", teoksessa Alapuro R., Liikanen I., Smeds K., Stenius H. (toim.): Kansa liikkeessä (Kirjayhtymä, Helsinki 1987), s 179.

4 Hosted by-tiedot :