Älyllinen omaisuus

Verkon "sisältö" muodostuu keskeisesti älyllisestä omaisuudesta (intellectual property; intellektuell egendom). Yhteiskunnan "verkottuminen" merkitsee todennäköisesti ihmisten älyllisen omaisuuden uusjakoa. Älyllinen omaisuus kuuluu toisin sanoen verkkoanalyysin avainkäsitteisiin.

Olettamuksia (tai väitteitä), joiden on tarkoitus muodostaa alkeellinen viitekehys:


book@kaapeli.fi