Anteckningsblock: Jorge Lous Borges

Jorge Louis Borges

"...en av samtidens mest berömda författare med det kanske minsta litterära bagaget" (Artur Lundqvist)

Citat

"När man kungjorde att Biblioteket omfattade alla böcker, var den första reaktionen en enastående lyckokänsla."
Ur "Biblioteket i Babel", i Biblioteket i Babel. En antologi, översättning av Sun Axelsson och Marina Torres, Sthlm, Bonniers, 1963, s 42-43


book@kaapeli.fi