E-böcker * E-books

kirjakansi, by Tapio
Vapaasalo Böök, Mikael (2012): Biblioteksaktivisten - essäer om makt och bibliotek i informationssamhället
tvillingtornen Böök, Mikael (2011): Sammansvärjning - om konspirationsteori och sanningssökande
trycksakens omslag Böök, Mikael (1989): Nätbyggaren - undersökning av den moderna posten