Att vara piratpartist i Lovisa är inte alltid så lätt...

Anteckningar 2013

 

9 juli Det har hänt en del i mitt piratliv:
 1. I en omröstning på nätet nyligen valde Piraattipuolue tjugo (20) kandidater för valen till Europaparlamentetet, däribland undertecknad. En förteckning över PP:s kandidater med vidhängande presentationer finns här. Eurovalen äger rum i slutet av maj 2014.
 2. Senaste veckoslut höll PP kongress i Esbo. Själv deltog jag för första gången (men bara under lördagen) och därför främst som lyssnare och observatör. Partiordföranden Harri Kivistö fick jobba hårt för att få tiden att räcka till men klarade sin uppgift med den hedern. En mängd tillägg till och ändringar i partiprogrammet stod på dagordningen och munturerna var också legio.
 3. En gång hävde jag i alla fall upp min röst nämligen för att föreslå strykning av ett föreslaget tillägg till partiprogrammet angående "sextjänster". Mitt förslag förkastades i söndagens omröstningar. I denna fråga, som gäller inställningen till prostitution och sk sexarbete står tydligen en majoritet av partimedlemmarna (varav största delen är män) på en helt annan linje än jag, någonting som jag inte heller kommer att sticka under stol med. Hoppas bara det visar sig finnas några kvinnor och män bland PP:s medlemmar och anhängare som är av samma åsikt som jag i denna fråga.
  Min åsikt motsvarar den som kommer till uttryck i manifestet "Zero Macho -- des hommes contre la prostitution" ( Noll Macho -- männen mot prostitution ), som jag har undertecknat och som kan studeras här. -- Att döma av den formulering som mot min vilja nu togs in i partiprogrammet stödde kongressdeltagarnas majoritet däremot åsikterna hos de tyska gröna och socialdemokrater, som år 2002 genomdrev en legalisering och legitimering av "sexarbete", prostitution och bordeller. Den åsikten är alltså varken särskilt originell eller progressiv. Dessutom har den nya tyska prostitutionslagen ingalunda förbättrat levnadsvillkoren för landets alla polska, ungerska, bulgariska, nigerianska osv "sexarbetare". Endast en bråkdel har f.ö. registrerat sig och sin "yrkesutövning".
  "Prostitution torpediert all das, was Frauen und Männer auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Gesellschaft erreicht haben", skriver Chantal Louis ; läs mera här!

 

15 maj Vid det här laget har två (2) personer uttryckligen -- om än först efter påtryckningar från min sida -- gett mig tillstånd att skriva deras namn på min lista över personer som stöder min kandidatur i eurovalet 2014. Dessa två personer namn kommer nu att avslöjas. De är: den tammerforsiska bloggaren Maria Morri, som också själv vill ställa upp för PP i eurovalet, samt min fru, författarinnan Leena Krohn, som vad jag vet aldrig har tillhört något politiskt parti eller kandiderat i politiska val.

Apropå Maria Morri har jag citerat henne i min artikel om Bradley Manning, om vars handlingar och öde vi till min glädje tycks ha ungefär samma åsikt. Jag har också understött hennes kandidatur genom att skriva på hennes lista.

Det känns visserligen trevligt att inte stå helt ensam med sina strävanden i den politiska världen. Å andra sidan bör ju en valkandidat kunna räkna med ett, tja, betydligt större understöd än jag fått. Därför kommer jag naturligtvis att avstå från min kandidatur såvida inte fler "anhängare" anmäler sig inom en nära framtid. Vilket är osannolikt. Mina gamla vänner står tydligen inte ut med att jag är "pirat" eller jag har inte kunnat förklara saken för dem. Vad sedan PP:s egna medlemmar och anhängare beträffar så beror det ringa intresset säkert mycket på min egen lättja och passivitet som partimedlem (har inte gått på några möten osv.).

 

3 maj Under 1 maj-symposiet blev det som vanligt pratat en del politik mellan allt skålande, ätande, sjungande och njutande av vårvädret. Annars hade det ju inte heller varit ett riktigt symposium.

Så fick jag också ett välkommet tillfälle att berätta om min eventuella kandidatur i eurovalet för mina gamla vänner. Min eventuella kandidatur borde jag väl tillägga, eftersom det fortfarande är osäkert om tjugo (20) personer är villiga att skriva sitt namn på min stödlista.

Inte heller 1-majsymposiet gav någon klarhet på den punkten, vilket sannolikt inte enbart beror på mina personliga begränsningar som tänkare och talare utan också på mitt val av politiskt parti.

Det var i alla fall mycket inspirerande att få höra vännernas synpunkter och invändningar. Här följer några bitar av samtalet plus eftertankar om vad jag kanske borde ha tillagt eller betonat.

 • L. undrade om jag vill återuppväcka 1960-talets pacifism och radikalism, vartill jag svarade ja. Vidare svarade jag, att jag skulle jag vilja se 1940-talets ursprungliga eurofederalism och 1980-talets END-rörelse (European Nuclear Disarmament) återuppstå. Eftertanke: man måste skilja mellan pacifismen och kravet om nukleär nedrustning eftersom den förra är relativ och villkorlig medan det senare är absolut och ovillkorligt, dvs vi, Europas folk, bör först och främst kräva en ensidig kärnvapennedrustning av oss själva.
 • R. sade sig för länge sedan ha kommit fram till att det inte går att förena Syd- och Nordeuropa i en union och att EU-projektet från första början bygger på falska dvs. kapitalistiska premisser. Härtill genmälde jag, att det militärindustriella och akademiska komplexet är lika viktigt att bekämpa som kapitalismen, och att Sovjetunionen misslyckades just därför, att den utvecklade sitt eget motsvarande komplex inklusive sina egna atombomber.
 • C. påpekade, för att stöda mitt resonemang (om jag förstod henne rätt), att historien trots allt görs av människor; jag hade då framhållit det ofruktbara i en allmän kritik av kapitalismen som inte också tar fasta på den konkreta politiken och i synnerhet stormakternas (imperiernas) agerande. Dessutom kommer man effektivt kapitalismen in på livet genom att kräva nedrustning. Men här liksom tidigare i diskussionen upprepade H. sin invändning: mitt program är i och för sig värt understöd, sade han, men det saknar punkter som kan mobilisera medborgarna. Ja, så är det väl. Mitt program är inte tillräckligt sprittande. Eftertanke: skissera ett program för avveckling och konversion av det militärindustriella komplexet.
 • K. efterlyste värderingar: hur hänger mina programpunkter ihop med centrala begrepp såsom rättvisa, demokrati, lycka och välfärd? Eftertanke: Det svarade jag inte på, men som jag viskade i förbigående till L., medan sällskapet redan hade övergått till att diskutera de katolska respektive evangelisk-lutherska traditionerna: vi behöver uppvärdera den "aristoteliska" uppfattningen. I så fall skulle vi utgå ifrån, att våra värderingar redan är tillräckligt goda. Felet består -- jag talar fortfarande om EU -- i att vi inte lyckas leva upp till dem.

 

16 april Två hela år tycks ha förflutit sedan jag var här senast! Helt utan piratkontakt har dock inte tiden gått. T ex så träffade jag i två medlemmar av tyska piratpartiet under Open Knowledge festivalen i Helsingfors 17-22 september 2012.

Men idag har jag aktiverat mig! Piraattipuolue söker för närvarande personer som vill ställa upp i eurovalet i maj (?) 2014. Jag har anmält mitt intresse och skisserat ett miniprogram, dvs räknat upp några av de frågor jag skulle vilja driva i europaparlamentet. Mitt inlägg finns här och här på finska. Så här låter det på svenska:

Jag kunde alltså tänka mig att ställa upp i eurovalet. Ifall jag blev invald skulle jag förutom PP:s centrala programfrågor driva bl a följande saker:

.

Anteckningar 2011

 

20 april Det gick inget vidare för PP i valet. Ordf Pasi Palmulehto fick bara ca 1.000 röster. Jag kunde som sagt inte förmå mig att rösta ens på honom, vilket dock inte berodde på honom utan på att PP:s övriga kandidater till så hög grad tycks bestå av manliga teknologie studeranden, som stöder utbyggnaden av kärnkraften. (Palmulehto själv tar klart avstånd från kärnkraftsanhängarna.)

Apropå riksdagsvalets utgång har jag skisserat en analys med utgångspunkt i Karl Polanyis teori om motörelser, vilka spontant uppstår som en följd av finansglobaliseringen. Hufvudstadsbladet publicerade min artikel under rubriken Soini slår kanske huvudet på spiken .

Jag fortsätter dock att räkna mig själv som pirat. Det gäller att samla och utarbeta tankarna om den etiska piratens problematik.

Jyrki Kasvi (grön) föll ut ur riksdagen. Synd! Jag undrar om det längre finns en enda riksdagsman eller kvinna som begriper sig på internet och som alltså förstår att motarbeta de huvudlösa lagar som brukar föreslås. Eventuellt skulle det i så fall vara vänsterförbundets Paavo Arhinmäki och (nya) Silvia Modig.

17 april Borde man rösta på Piratpartiet i riksdagsvalen (det är ju valdag idag)? Jag utreder saken lite närmare i min finska blogg under rubriken Vaalipäivänä 17.4.).

5 april 2011 I finska TV:ns aktualitetsprogram talar en av Piratpartiets kandidadater i riksdagsvalet för prostitution. Ifall PP börjar profilera sig som ett prostitutionsparti tänker jag avsäga mig mitt medlemskap.

Under rubriken internationellt samarbete mellan etiska pirater år 2010 kunde jag ha nämnt Amelia Andersdotters artikel "Data Absorptents, Data Emitters and Databases in Politics" i ISCs specialnummer om informationsetik, som jag redigerade. Min egen artikel "Google - A Corporate Ethical Pirate?" har jag redan nämnt och behöver jag således inte längre nämna i det här sammanhanget.

Anteckningar 2010

 

23 september 2010. En journalist från en lokaltidning frågade mig häromdan om jag tänker ställa upp i riksdagsvalet. Mitt svar: "Tack för frågan! Som jag sade i samband med kommunalvalet i Lovisa ställer jag inte upp i riksdagsvalet. Däremot kunde jag tänka mig att ställa upp i eurovalet, ifall jag blev ombedd att göra det.
Apropå: en annan filosof, Lars Gustafsson, meddelade nyligen att han lämnar PP för att det inhyser Wikileaks på sina internetservrar. Själv finner jag häri ytterligare anledning till att kvarstå som medlem i Piraattipuolue (jfr http://blogi.kaapeli.fi/book/349)."

7 januari 2010. Hmm. Jag har inte riktigt kommit igång ännu så här i början av året. Som piratpartist alltså. Jämfört med hösten 2009!

 

_______________________________________________________
Lyssna på piraattiradio!