Kabelknuten

"These pages are under construction." - World Wide Web

Inledning

KABELKNUTENs funktion är att skaffa fram ny kunskap och know-how för nätbyggandet. Kabelknuten antas numera vara välkänd för halvmiljonen helsingforsare och åtminstone vagt bekant för de ytterligare miljoner som läser informationen på internet ... Den finns i KABELBOKEN, Helsingfors stadsbiblioteks trettiofemte filial, som i sin tur befinner sig i KABELFABRIKEN ... det här förklarar kanske kabel-snacket ... Kabelknuten är den första internet-knutpunkten i ett allmänt bibliotek (i världen) ... VÄLKOMMEN till biblioteket och Kabelknuten för att kolla internet ! Adressen är Tallbergsgatan 1 B (Helsingfors). Bibliotekets öppethållningstider: må-to kl 12-20, sö 12-18.

I princip borde man väl få läsa in sig på (eller egentligen i) internet i lugn och ro utan att öppna plånboken och dra fram kreditkortet? Det får man alltså, vid Kabelknuten.

Men tro inte att internet är lika snabbt som ILTALEHTI eller PRATHUVUD. Jag pratar inte om Talking Heads (alltså popbandet), utan om apparaten som folk brukade ha redan på sextiotalet för att "titta på TV och vara riktigt kära i varandra" (Pugh Rogefelt) och som lite påminner om en dator, åtminstone skärmen. De nya mediernas påstådda snabbhet är illusorisk; de är och förblir långsammare än din egen hjärna. Om du längtar efter ett medium som är snabbare än prathuvud och tidningar, börja lyssna på radio. Eller för att vinna tid i längden, ägna själva saken mera tid och uppmärksamhet. Läs en hel bok. Till exempel "Flow Chart" av John Ashbery; kom nyligen i finsk tappning under titeln "Vuokaavio". internet sammanfattar alla dessa medier, kom alltså ihåg att ta god tid på dig!!!

Några erfarenheter från Kabelknuten: Om begreppet mediatek (arbetshypotes)

Vi utgår för säkerhets ifrån att det digitala informationsnätverket måste byggas inuti, ovanpå, eller under andra nätverk, eller i deras förlängning. Vilken metfor man finner lämplig beror på ens egen synvinkel. Traditionellt bildas knutpunkterna i informationsnätverket av biblioteken. Där sammanstrålar så mycket kunskap, information, fantasier och fakta som någon överhuvudtaget kan tänka sig och ännu mer. Den så kallade Informationsmotorvägen (The Information Superhighway) går via biblioteket. Missar någon biblioteket så missar den informationsmotorvägen, det är bara så. Vad händer i den nya skärningspunkten där det digitala informationsnätverket möter biblioteket? Biblioteket invaderas av medier, blir ett mediatek. Ordet mediatek är väl det första man påträffar under den nödvändiga sökningen efter nya begrepp. Om bibliotek betyder boksamling, betyder mediatek då en samling av medier? Har vi fått så många nya medier att de måste samlas till en enda plats för att bli överskådliga och åtkomliga för alla? Men vad är ett medium? Teknik? Att skriva för hand, med pennor, är också teknik. Och boken representerar naturligtvis en informationsteknologi, dvs boktryckarkonsten, som idag har digitaliserats även den. (Också katalogiseringen av böcker och lånebibliotekens lånesystem, är datoriserade.) I biblioteket som blivit mediatek möter de nya medierna varandra och sina användare. Men ordet "mediatek" är inte tillfredsställande så länge som det bara betyder ungefär "bibliotek med grammofon" eller "bibliotek med satellitkanaler". Medierna är trots allt inte på långt när lika många som böckerna. Det är med andra ord inte hållbart i längden att grunda begreppet på parallellen böcker-bibliotek/medier-mediatek. Men i och med internet skapas en ny *gemensam nämnare* för alla medier. Internet är det integrerande mediet, mediet som sammanfattar textmedier, bildmedier och auditiva medier. Om boken är bibliotekets princip så framstår det allmänna datanätverket - internet - som mediatekets princip. Därmed har vi fått en ny grund för mediateket som begrepp nämligen analogin mellan böcker-bibliotek å ena sidan och internet-mediatek å andra sidan. Observera, att bland tusentals förefintliga elektroniska "nätverk" endast ett motsvarar tanken i ovanstående resonemang, nämligen internet. Med andra ord: jag uppfattar internet som sammanfattningen av tusentals nya informationstjänster, som för närvarande explosionsartat växer på teleteknikens, elektronikens och datateknikens grundval. Så förhåller det sig de facto idag. Lägg alltså märke till, att internet är en *kulturell form* eller *arketyp*, inte en social organisation eller en bestämd teknologi (t ex TCP/IP-protokollen för datakommunikation, vilka idag är den tekniska standard som utnyttjas inom internet). Det är just i denna mening internet är jämförbart med andra kulturella arketyper, särskilt boken. (I Kina består en bok traditionellt av en rulle glatta bamburibbor, som är sammanfogade med tunna snören av hampa eller silke. Man läser boken, den öppna rullen, uppifrån och ned, med början uppe i högra hörnet. (Jfr Cecilia Lindqvist, Tecknens Rike, Uddevalla/Bonniers 1989, s 303). Exemplet anförs bara som en påminnelse om att man med bok kan avse ting av mycket skiftande utseende osv. Detsamma gäller, tror jag, beträffande internet.) Ordet mediatek är kanske överflödigt men någonting nytt är möjligen ändå i görningen. Arbetshypotes: Bokförlag, telebolag kommer och går boken, biblioteken och internet består. - Mikael Böök (Stycket "Om begreppet Internet" baserar sig på ett kapitel i rapporten "Kaapelisolmun ensimmäiset kuusi kuukautta", Helsingin kaupunginkirjaston julkaisusarja 12, 1994. Beställs från Kabelknuten, tlf (90) 694 7730, fax (90) 693 1932, Email: katto@kaapeli.fi)