Tal på Pernå grönas valevenemang 16.10.2004


Saker och ting hänger ihop, hur svårt det än är att få syn på sambanden
genom det dagliga mediautbudet. Kommunalpolitiken bestäms av
globalpolitiken.

Mellan det lokala och det globala ligger nationalstaten men, som många vet
eller anar, har de nationella regeringarnas makt urholkats och delvis
överförts till den postnationella, globala nivån. Finland delar som känt
redan sin nationella suveränitet med EU.

EU och särskilt den till synes så mäktiga EU-kommissionen är dock mera ett instrument i
globalpolitikernas händer än en självständig överstatlig organisation.

Globalpolitikerna? Ja, vilken globalpolitiker skulle du rösta på?  Mina
favoriter är för närvarande Brasiliens Lula da Silva och Frankrikes
Jacques Chirac.  De har nämligen förstått vartåt vinden blåser och
svängt sin kappa därefter, vilket de visade i FN-högvarteret 20 september,
då de föreslog en rad internationella skatter, däribland en skatt på
valutatransaktioner.

Det är här kommunal- och regionalpolitiken kommer in i bilden. Medan
regeringarna har bundit sina händer så finns det, på kommunal och regional
nivå, beredskap för att bygga upp en motkraft:

    * mot den fortgående privatiseringen av alla tjänster, inklusive
skolor, hälsovård, vattenförsörjning, bibliotek osv.  som stipuleras i
världshandlsorganisationen WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal GATS till
vilket Finland anslöt sig 1995;

    * mot skatteparadisen, skattekonkurrensen och de därav följande
nedskärningarna i statsbudgeten och kommunernas statsandelar.

I Frankrike stöder redan 560 kommuner ett moratorium för GATS-avtalet,
berättar författaren och forskaren Susan George idag i OpenDemocracys
intervju (www.opendemocracy.net).

Jag skulle gärna se att  en kommun i Svenskfinland visar vägen!  Om du
röstar på mig kommer jag att verka för att Pernå ska bli en GATS-fri zon
som samarbetar med andra kommuner i Finland, Europa och världen för att
införa internationella skatter och global demokrati.

Mikael Böök , kandidat (grön), Pernå
044 5511324
book@kaapeli.fi