Puhe Pernajan vihreiden vaalitilaisuudessa 16.10.2004Eri asiat liittyvät toisiinsa, niin vaikeaa kuin yhteyksien hahmottaminen onkin jokapäiväisen mediatarjonnan lävitse. Globaalipolitiikka määrää kunnallispolitiikan suunnan.

Globaalin ja paikallisen välillä on kansallisvaltio mutta, kuten ihmiset jo tietävät tai aavistavat, on kansallisten hallitusten valta supistunut ja osittain siirtynyt jälkikansalliselle, globaaliselle tasolle. Suomikin jakaa jo kansallisen itsemääräämisoikeutensa EU:n kanssa.

EU ja sen mahtavalta vaikuttava komissio toimivat kuitenkin globaalipoliitikkojen välineinä eivätkä muodosta itsenäistä ylivaltiollista organisaatiota.

Keitä ovat globaalipoliitikot? Keitä globaalipoliitikkoja sinä äänestäisit? Omiin  suosikkeihini kuuluvat Brasilian Lula ja Ranskan Chirac. Nämä kaksi valtionpäämiestä ovat näet ymmärtäneet mistä tuuli puhaltaa ja kääntäneet takkinsa sen mukaan. Tästä he antoivat näyttöä viime syyskuun 20. päivänä YK:ssa ehdottaessaan kansainvälisiä veroja, mm. valuutanvaihtoveroa.

Tässä kunnallinen ja alueellinen politiikka astuvat mukaan kuvaan. Kansalliset hallitukset ovat sitoneet kätensä, mutta kunnissa ja alueellisesti löytyy valmiutta vastavoiman rakentamiseen:

* palveluiden jatkuvaa yksityistämistä vastaan; tämä trendi koskee kaikkia palveluja, ts. myös terveydenhuoltoa, koulutusta, vesihuoltoa, jopa kirjastolaitosta. Maailman kauppajärjestön yleinen palvelukauppasopimus GATS sementoi globaalin yksityistämistrendin. Suomi liittyi GATS-sopimukseen  vähin äänin v. 1995.

* veroparatiiseja ja kansainvälistä verokilpailua vastaan, sillä juuri näistä ilmiöistä  valtion budjetin ja kuntien valtionosuuksien leikkaukset loppujen lopuksi johtuvat.


Ranskassa jo 560 kuntaa tukee GATS-neuvottelujen  jäädyttämistä, kertoo kirjailija ja tutkija Susan George (www.opendemocracy.net).

Toivon omasta kotikunnastani, Pernajasta,  tiennäyttäjää. Tulenkin vaikuttamaan sen puolesta, että Pernajasta tulee GATSista vapaa vyöhyke, joka toimii yhdessä muiden maiden kuntien kanssa kansainvälisten verojen ja globaalin demokratian toteuttamiseksi.


Mikael Böök, ehdokas (vihreä), Pernaja
044 5511324
book@kaapeli.fi