Suomen Kannabisyhdistys ei ansaitse moraalista tukea

Internetin etu joukkotiedotusvälineisiin verrattuna on sen avoimuus. Internetin leviäminen yliopistoista kansalaisyhteiskuntaan on luonut edellytykset sananvapauden ja muiden kansalaisvapauksien (esim. järjestäytymisvapaus) laajentamiselle, mikä on erittäin myönteistä. En kannata tietojen levittämisen lopettamista tai niiden sensurointia myöskään Suomen Kannabisyhdistysken tapauksessa.

Joskus Internet paljastaa asioiden todellisen laidan siinä missä muut mediat vaikenevat tai harjoittavat enemmän tai vähemmän tietoista pimittämistä. Suomen Kannabisyhdistyksen WWW-sivut ovat tästä eräs esimerkki.

Suomen Kannabisyhdistyksen WWW-sivujen käyttötilastot kertovat kannabiksen kasvavasta suosiosta meillä ja muualla. Erityisen suosittuja ovat 1) hollantilaisen hampunsiemeniä kauppaavan firman myyntiluettelo; 2) englanninkielinen hampun kasvatusopas.

Harva niistä, joita asia kiinnostaa, tuskin itse kasvattaa tai käyttää hamppua päihteenä paitsi ehkä kerran tai kaksi kokeellisessa mielessä. Toisin sanoen he eivät viljele tai nauti ainetta mutta harrastavat sen sijaan aihetta sitä innokkaammin ja joukolla.

Kannabis-liikkeeseen sisältyy aimo annos vallitsevia arvoja ja vallanpitäjiä vastaan suunnattua protestia. Yhden asian liikkeeksi tai vaihtoehtoliikkeeksi luennehdittava nykyinen kannabisharrastus syntyy siis epämääräisen, kaikenlaiseen mystiikkaan ja romantiikkaan sekoittuvan yhteiskuntakritiikin pohjalta. Kannabiksen tiedottamisessa Internetissä koetellaan erityisesti niin kutsutun tietoyhteiskunnan vapausmarginaaleja.

Tällaiset yhteiskuntakriitikot tarvitsevat ennen muuta itse osakseen kritiikkiä. Keinotekoisiin paratiiseihin viittaava protesti on voimaton. Kannabis-liike ei tuo yhtään myönteistä ratkaisua nyky-yhteiskunnan ongelmiin. Kannabis-liike on itsessään ongelmien (esimerkiksi nuorisotyöttömyyden) seurausta. Sekin on ongelma eikä ratkaisu.

Kannabiksen käytöstä aiheutuu erilaisia terveyshaittoja aivan kuten alkoholi- ja tupakkakin ovat terveydelle vahingollisia. Minua ei miellytä sen enempää hampunsiementen mainonta kuin alkoholi- tai tupakkamainonta Internetissä. Suomen Kannabisyhdistyksen WWW-sivujen johdosta tulee mieleen muuan lause, joka lukee jossain WWW:ssä: "Huh, mitä 'informaatiota' te tuputatte ihmisille täällä".

Hampun esiinnostamista perinteisenä hyötykasvina voitaisiin ehkä pitää Kannabisyhdistyksen tiedotustoiminnan valopilkkuna. Internetin kautta välittyi kuitenkin myös ikävä uutinen: kannabiksen viljely eurooppalaisille hasis-markinoille kilpailee jo Tsadissa hirssin, Senegalissa maapähkinöiden ja Zairessa maniokin (kassavan) kanssa.

Suomen kannabisyhdistys ei ansaitse moraalista tukea.

Kaapelisolmussa 10.09.1996
Mikael Böök

Kts. myös lisäykseni edelliseen 26.02.97 sekä WWW-julkaisemisen moraali, Katton sivu aiheesta