Recensioner av Biblioteksaktivisten. Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället

Till presentation av boken på förlagets webbplats

Tillbaka till MB:s hemsida