Soini iskee ehkä naulan kantaan

Perussuomalaiset ja hallintarekisteri


Finanssiglobalisaation seurauksia vastaan syntyy spontaanisti poliittisia liikkeitä, jotka ovat joko vasemmistovallankumouksellisia tai oikeistopopulistisia. Jälkimmäisten ideologiaa sopii luonnehtia sosiaaliseksi protektionismiksi. Esim. perussuomalaisten ideologiassa lienee lähinnä kyse oman maan ja kansan suojelemisesta ulkomaita vastaan.

Sellaiset vastaliikkeet johtuvat yhteiskuntatieteilijä Karl Polanyin (1886-1964) mukaan siitä, että globaalien markkinavoimien on sallittu irtaantua paikallisyhteisöistä. Jos tähän ongelmaan haluttaisiin tarttua juuria myöten täytyisi siis yrittää palauttaa taloudellinen toiminta yhteiskunnan sosiaalisiin suhteisiin. Postista pitäisi jälleen tehdä julkinen palvelu , energia- ja elintarviketuotannossa olisi pyrittävä omavaraisuuteen, pankkien tulisi mieluummin olla säästö- tai osuuspankkeja kuin vipurahastoja, jne.

Nykytilanteessa voisi olla hyödyllistä, ja kenties myös terapeuttista, jos keskusteltaisiin tiettyjen suomalaisten ja suomalaisyritysten kansainvälisestä arvopaperikaupoista. Muuan VVM:n työryhmä, jonka Mari Kiviniemi pani alulle v. 2007 hänen toimiessaan vielä kunta - ja hallintoministerinä, onkin jo esittänyt juuri tätä alaa koskevan mietintönsä. Työryhmä ehdottaa mm. hallintarekisterin käytön sallimista suomalaisillekin osakesijoittajillle.

Hallintarekisteriin (joka perustettiin eduskunnan päätöksellä v. 1991) on nykyisten sääntöjen mukaan saanut merkitä vain ulkomaisten sijoittajien suomalaisista firmoista hankkimia osuuksia. Hallintarekisterin erikoispiirre on se, että arvopapereiden varsinaiset omistajat saavat pysyä nimettöminä, mikä kuulemma tehostaa taloudellista kilpailua heidän välillään. Rekisteriin ei siis kirjata arvopaperin omistajan nimeä ja osoitetta vaan ainoastaan sen pankin nimi, johon kyseinen sijottaja on tallentanut arvopaperinsa. (Pankin annetaan siis "hallita" omistajan paperit, siitä rekisterin nimi.) Tästä kaikesta seuraa, että enää ei edes Helsingin Sanomain tutkiva journalisti Tuomo Pietiläinen kykene luettelemaan suuryritystemme todellisia omistajia.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisussa 1/2010 todetaan, että Suomesta on hallintarekisterin takia tullut veroparatiisi. Valtion vuosittaisen veromenetyksen määrää arvioidaan useaksi sadaksi miljoonaksi euroksi.

Esim. 85% Nokian osakkeista on hallintarekisteröity. Toisin sanoen Nokian omistajat ovat yrityksiä tai yksityishenkilöitä, jotka mieluummin vaihtavat osakkeitaan nimettömästi veroparatiisien kautta. Sillä verotuksesta ja veronkierrostahan tässä on todellisuudessa kysymys.

Teoriassa säännöt kyllä takaavat veroviranomaisten oikeuden saada tietoja ulkomaisilta pankeilta. Kansainvälisen arvopaperikaupan laajamittaisen ja arkaluontoisen ruljanssin kohdalla Finanssialan keskusliiton lobbarit ja antaa-mennä-henkisen talouspolitiikan kannattajat (lue: hallituksemme ja korkeat virkamiehemme) onnistuvat kuitenkin tehokkaasti pitämään verottajan informaatiopimennossa.

Harmaan talouden kitkennällä saadaan lisää verotuloja. Näin todetaan Timo Soinin vaaliohjelmassa. Mutta mitä se merkitsee, sitä Soinin ohjelma ei erittele tarkemmin. Jos Soini tarkoittaa liian vapaasti kulkevien kansainvälisten pääomavirtojen verottamista, silloin hän iskee naulan kantaan.

Ei ainoastaan kansantaloudellinen järki vaan myös sosiaalinen oikeus vaatii Kiviniemen arvopaperityöryhmän ehdotuksen hylkäämistä. Tähän saakka suomalaiset sijoittajat ovat periaatteessa syyllistyneet verovilppiin mikäli ovat bulvaanien kautta kätkeneet osakekaupoista saamiaan voittoja hallintarekisteriin. Jos ehdotus menisi eduskunnassa läpi, tällainen menettely siis dekriminalisoitaisiin. Ei tarvitse olla maahanmuuttokielteinen EU-vastustaja, jotta kutsuisi tätä talousrikollisuuden laillistamiseksi.

Hallintarekisteri tuo mieleen nobelkirjailija Günter Grassin lausunnon demokratian kehityksestä Saksassa: "Parlamentista on tullut pörssin haaraosasto... Onko ihme, jos yhä useampi kansalainen ällistyy, suuttuu, lopulta arvoi vaalien olevan pelkkä farssi ja luopuu äänioikeudestaan?" (Die Zeit 4.5.2005).

Tuskin Günter Grass on kuitenkaan lakannut äänestämästä. Myöskään allekirjoittanut ei ole tehnyt sitä.

Mikael Böök

Valtiotieteen maisteri, ATTAC ry:n jäsen (ATTAC on kansalaisen hyväksi suoritettavan finanssitransaktioiden verotusta kannattava yhdistys). Artikkeli julkaistiin Loviisan Sanomissa ja ruotsiksi Hufvudstadsbladetissa.