Mobilisoimme ihmisten aivoja
 
Onko Attac poliittinen puolue? Pitääkö Attacista tulla poliittinen puolue?
Näihin kysymyksiin useimmat Attacin jäsenet - allekirjoittanut mukaan
lukien - vastaavat ei. Mutta asia ei ole sillä selvä. On tehtävä
entistä selvemmäksi (itsellemme ja muille) mitä me tarkoitamme
poliittisella puolueella ja sillä, ettei Attac ole puolue.
 
Nimittäin tietyssä mielessä Attac on puolue. Attac on epäilemättä
globalisaatiokriittinen mielipidesuuntaus ja mielipiteen muodostaja. Attac
mobilisoi ihmisten aivoja. Niin puolueetkin väittävät tekevänsä. Juuri
tässä mielessä myös Attac on puolue.
 
Mutta Attac ei pyri valloittamaan hallitusvaltaa vaalien kautta (Attac ei
osallistu poliittisiin vaaleihin). Attac ei myöskään pyri valloittamaan
valtiota ulkoparlamentaarisin menetelmin (Attac ei myöskään ole
vallankumouksellinen puolue). Näistä kielteisistä määritelmistä käy ilmi,
että Attacin suhde valtaan eroaa puolueiden suhteesta valtaan.
 
Attacin myönteinen määritelmä on kolmiosainen. Ensinnäkin Attac on
toimintaan suuntautuva sivistysliike (un mouvement d'éducation populaire
orienté vers l'action). Toiseksi Attacilla on oma, uusi
problematiikkansa. Se on rahamarkkinoiden globalisaation, t.s.
kansainvälisten pääomavirtojen sääntelemättömyyden problematiikka (johon
Attac pyrkii vaikuttamaan ajamalla Tobinin veroa, finanssirikollisuuden
paljastamista, veroparatiisien lakkauttamista ja kehitysmaiden velan
lyhentämistä). Kolmanneksi Attacin menetelmää voidaan luonnehtia
konfrontatiiviseksi dialogiksi.
 
Haastava vuoropuhelu (konfrontatiivinen dialogi) perustuu ajatukseen,
jonka mukaan poliittiset eliitit (siis valtaapitävät puolueet ja
parlamentaarinen oppositio) ja Attacin tyyppiset kansanliikkeet
tarvitsevat toisiaan. Attacin tulee "avata eliitin suunnittelemat
toimenpidesalkut".
 
Eräs ajankohtainen esimerkki Suomen valtion Kemira-afääri. Attacin tulee
perustaa Kemira-opintopiiri, johon kuuluu esim. ay-aktivisteja,
kemistejä, maanviljelijöitä ja taloustoimittajia. Näin hankittaisiin ja
yhdisteltäisiin uutta tietoa, joka auttaa mobilisoimaan ihmisten aivoja.
 
Attac ei ota eikä sen pidä pyrkiä ottamaan kantaa edes kaikkiin
tärkeimpiin ja ajankohtaisimpiin poliittisiin kysymyksiin. Jättäkäämme osa
näistä kysymyksistä poliittisille puolueille ja muille
kansalaisjärjestöille. Puolueiden täytyy ottaa kantaa esimerkiksi USAn
tämänhetkisiin sotatoimiin Afganistanissa. Siinä kysymyksessä Attacin ei
tarvitse eikä sen mielestäni pidäkään ottaa kantaa.
 
Sen sijaan Attacin tehtävänä on esim. kaivaa esiin terroristiverkostojen
kytkentöjä rahoitusmarkkinoiden globalisaatioon. Suomalainen poliittinen
eliitti, suomalainen media ja Suomen kansalaiset eivät toistaiseksi ole
saaneet tietää Clearstream-skandaalista. Siinä Attacille haaste.
 
Entä jalkojen mobilisointi eli mielenosoitukset tyyppiä Göteborg, Genova
ja Laeken? Kyllä, on selvää, että Attac myös osallistuu väkivallattomien
mielenosoitusten järjestämiseen. On kuitenkin vastattava kysymykseen:
mihin pyritään, mikä on mielenosoitusliikkeen päämäärä? Syyskuun 11.
päivän jälkeen tosin tarvitaan mielenosoituksia itse mielenosoitusoikeuden
puolustamiseksi. Mutta pidemmän päälle suurten mielenosoitusten päämäärä
on epäselvä. Attacin päämääränä ei ole mobilisoida mahdollisimman suurta
joukkoa ihmisiä tiettyihin paikkoihin osoittamaan mieltä.
 
Ne jotka mahdollisesti luulevat mobilisoivansa ihmisiä kohti poliittista
vallankumousta ovat väärässä. He ovat jääneet viime vuosisadan
ideologioiden vangeiksi. Attac ei pyri kumoamaan parlamentaarista
demokratiaa ja korvaamaan sitä jollakin toisella valtiomuodolla (millä?).
Attacin poliittisena päämääränä on päinvastoin parlamentaarisen
demokratian puolustaminen, lujittaminen ja edelleenkehittäminen.
 
Mikael Böök