TYÖSUOJELU

AY-UUTISET
MAAILMALTA

TYÖSUOJELU
 
Internetistä nopeasti

Ay-uutiset maailmalta      

tarkkaa työsuojelutietoa

Helsinki (25.10.2001 - Juhani Artto) Tärkeitä työsuojeluun liittyviä kysymyksiä on paljon. Ne koskevat asbestia, melua, liuottimia, räjähtäviä aineita, koulutusta, lakeja, asiantuntijoita tai vaikkapa tutkimuksia. Internetin ansiosta useimpiin on vastaus käden ulottuvilla, kunhan nettiyhteys toimii.

Paras lähtösivu riippuu etsittävän tiedon luonteesta. Yksikin osoite riittää vauhdikkaaseen starttiin. Se on Työterveyslaitoksen sivusto. Ellei sen web-pohjaisista tietokannoista löydy etsittyä tietoa, voi turvautua aiheittain järjestettyyn asiantuntijahakemistoon. Viitisenkymmentä otsikkoa ulottuu "asbestianalyysistä" "ääniympäristöön".

Laitoksen Tietopalvelukeskus ylläpitää artikkeli-, lehti-, kirja- ja kemikaalitietokantoja, joista tietoa etsitään hakusanojen avulla. Aineistokokoelma on erittäin laaja. Viitteitä erilaisiin teksteihin on kymmeniätuhansia. Osa aineistosta on suomenkielistä, pääosa englanniksi.

Yksinkertaiset suomenkieliset hakuohjeet tekevät palvelun käyttökelpoiseksi myös vähän Internetiä opetelleille. Tietokantoja voi hyödyntää sekä konkreettisen tiedon nopeassa haussa että laajempien taustatietojen hankkimisessa. Palvelua täydentävät kemikaalikortit.

Työterveyslaitoksen tarjoamasta koulutuksesta sivustossa on oma kokonaisuutensa.

Työterveyslaitoksen sivuston ansiokkuutta korostaa se, että hakija pääsee suuressa osassa koko työsuojelun aihepiiriä muutamalla klikkauksella ja avainsanalla suoraan asiaan.


Parilla klikkauksella lakikokoelmaan
ja muista EU-maista kertoville sivuille

Toisen suositeltavan aloituspaikan tarjoaa syyskuussa 2000 avattu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston suomenkielinen sivusto. Etusivun kautta pääsee alan suomalaiseen lainsäädäntöön, tilastoihin, organisaatioselvityksiin, tutkimukseen ja moneen muuhun tähdelliseen asiaan.

Etusivun "Hyvät käytännöt" -painike vie keskeisissä työsuojeluongelmissa auttaviin oppaisiin ja ohjekirjasiin. Tarjolla on tietoa näyttöpäätetyöstä, melusta, koneiden turvaongelmista ja useasta muusta aihepiiristä. Linkkejä tutkimuslaitoksiin ja tutkijoihin julkaisussa listataan perusteellisesti. Hakutoiminto ja "Sivuston rakenne" -osa helpottavat etsityn tiedon löytämistä. Etusivun vasemmasta palstasta pääsee suoraan viraston vastaaviin muunkielisiin verkkojulkaisuihin.

"Koulutus"-painike avaa reitit kuuden merkittävän palveluntarjoajan opetusta koskeviin tiedostoihin. Niistä Rakennusliiton Siikaranta-opisto on tuottanut webiin rakentamisen turvallisuuteen ja työsuojeluun paneutuvan opintoaineiston.

Kursseistaan monelle ay-aktiiville tuttu Työturvallisuuskeskus esittelee tietoverkossa koulutusohjelmaansa ja palvelee valistusaineistolla. Julkaisuun kohdistuva kätevä hakutoiminto tulostaa hakusanaa vastaavia aineistovinkkejä, tietoja opiskelumahdollisuuksista ja yhteyksiä asiantuntijoihin. Painikkeen Toiminnan esittely takaa löytyvät eri toimialojen työalatoimikuntien aineistot.

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto kertoo webissä ministeriön vastuualueista työsuojelussa ja antaa työsuojeluviranomaisten yhteystietoja.

Moneen kysymykseen vastaus löytyy Turvatekniikan keskuksen web-sivustosta. Etusivun pääpainikkeet vievät muun muassa kemikaali-, paineastia- ja sähköturvallisuutta käsitteleviin aineistoihin.

Työsuojelurahasto - "työelämän tutkimuksen täsmärahoittaja" - kertoo saitillaan rahoituspäätöksistään ja niiden avulla tehdyn työn tuloksista.

Työsuojelun suomenkieliset uutiset on etsittävä useasta julkaisusta. Mikään taho ei hoida uutispalvelua keskitetysti.

Maailmanlaajuisessa tiedonhaussa tehokas lähtöosoite on Tampereen teknisen korkeakoulun ylläpitämä linkkihakemisto Oshweb. Mahtava englanninkielinen aineistomäärä on tarjolla  Kansainvälisen työjärjestön ILO:n SafeWork-ohjelman sivustossa.